Organisatie

Organisatie

Rabobank Roermond-Echt wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Harry Lempens is directeur coöperatieve Rabobank Roermond-Echt. Harry is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Harry Lempens

Harry Lempens

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Roermond-Echt houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Hans OomsArchie LeenaersKarin StrausPeter ThuisConny Vluggen

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Roermond-Echt denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. Zij praten namens de meer dan 10.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio rond Roermond en Echt.

Onze ledenraad bestaat uit

Roy van den Bergh Evelyn Eussen Hellen van den Bergh-Damen Yves Breukers Anne Daniëls Niels Golsteijn Annemie Grosveld-Penders Jacques Grummer Richard van Hameren Chantal Hees Mark Helwegen Wim Houben Piet Janssen Susanne Kessels Bart Lickfeld Marc Merry Karel van Montfort Dave Quadvlieg Bart Rams Marcel Richter Lou Schlicher Rinie Schreurs John Seegers Femke Utens Mandy op het Veld Henk Visschers Luc Mulder

Lid worden van de ledenraad