Directeur coöperatieve Rabobank

Harry Lempens is directeur coöperatieve Rabobank Roermond-Echt. Harry is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Harry Lempens

Harry Lempens

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Roermond-Echt houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Roermond-Echt denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. Zij praten namens de meer dan 10.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio rond Roermond en Echt.