Organisatie

Organisatie

Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Elma Mieras-van Hijum is directeur coöperatieve Rabobank 's-Hertogenbosch. Elma is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Elma Mieras-van Hijum

Elma Mieras-van Hijum

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De lokale raad van commissarissen (RvC) heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directeur. De RvC keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directeur bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de beleidsvaststelling meeweegt. Daarnaast vervult de RvC een klankbordfunctie voor de directeur en de ledenraad van de bank. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af aan de ledenraad van de bank.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Guïljo van Nuland, voorzitter David Lauwen Monic van Aarle

Ledenraad

De ledenraad Rabobank ’s-Hertogenbosch en omstreken denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 32 leden. Zij praten namens de meer dan 90.500 klanten (waaronder 20.500 leden) regelmatig met de directie over ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch en omstreken.

Onze ledenraad bestaat uit

Rodger Broere Harold Burger Annemieke Calatz Gerrie van Delft Ab Groen Bas Hagoort Jesse Hamel Tineke Hamming Rick Kemps Ralf Klop Patrick Kloth Marius Korsten Thijs de Laat Rick de Munnik
Lenna Omrani Herman Plagge Bart van Leerdam Erik van Munster Harriëtte van Oers Peter van Roessel Jean van Rossum John Sars Robbert van Schaik Ingrid Schoots Harrij Schmeitz Joost Valkenberg Bart de Vries Hans de Wit

Lid worden van de ledenraad