Organisatie

Organisatie

Rabobank Salland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Marco Dirksen is directeur coöperatieve Rabobank Salland. Marco is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Marco Dirksen

Marco Dirksen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Karel Heijink, voorzitter Lianne Booijink Joost Rutgers

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Salland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad praat namens de meer dan 23.500 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (inclusief Haarle).

Onze ledenraad bestaat uit

Evert Alink, Deventer Erik van den Beld, Deventer Moniek Beltman, Heino Martijn van den Berg, Olst Thomas Binnenmars, Deventer Joris Boschloo, Deventer Frans Frϋhling, Wijhe Bert Hinnen, Wijhe Eric Hulman, Heeten Ömer Melikoglu, Deventer Wim Mensink, Heeten Marcel Oosterwegel, Bathmen Niels Pennings, Deventer Lydia Pieters, Olst Gerard Reimert, Raalte Jacqueline Severin-Kuik, Raalte Erik Steverink, Raalte

Lid worden van de ledenraad