Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Sneek-ZuidwestFriesland versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project is voor een (breed) publiek in regio Zuidwest-Friesland.De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.De organisatie vertelt ons wie eventuele andere donateurs zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.De organisatie heeft geen andere aanvragen voor financiële bijdragen ingediend bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Een donatie aan een project is eenmalig.Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.

Niet in aanmerking komen:

Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.Politieke of religieuze projecten.Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.Niet-projectgebonden salariskosten en kosten van levensonderhoud.Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.BoekenFeestenCommerciële activiteiten

Voor aanvragen van jubilea geldt dat er alleen een aanvraag ingediend kan worden als de aanvraag specifiek om een jubileumactiviteit gaat.

Bij aanvragen van bemiddelingsbureaus of tussenpersonen geldt dat de financiële vergoeding die dit bureau ontvangt een verplichte rubriek is in de begroting.

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Elk kwartaal beslist de commissie Coöperatief Dividend welke verenigingen en stichtingen een donatie krijgen. De sluitingsdata zijn als volgt:

1 maart 1 juni 1 september 15 november

Aanvraag indienen