Organisatie

Organisatie

Rabobank Stad en Midden Groningen wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Eric Lücke is directeur coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen. Eric is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Eric Lücke

Eric Lücke

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Stad en Midden Groningen denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio Groningen.