Organisatie

Organisatie

Rabobank Stad en Midden Groningen wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Eric Lücke is directeur coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen. Eric is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.grd@rabobank.nl.

Eric Lücke

Eric Lücke

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Hans Klopstra Joost van Keulen Janneke Snijder-Hazelhoff Gita Terlaak-Nieman Nynke Jongstra

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Stad en Midden Groningen denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 23.700 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Groningen.

Onze ledenraad bestaat uit

Minze Beishuizen Harmannus Begeman Arnold Bergsma Carlijn Bontjer Henk Boomker Willemijn Brilstra Jaco van Burgsteden Brecht Gerbrandy Esther van der Hoorn Izaäk van Jaarsveld Marco de Jong Babet Kanis Berdjan Klatter Sander Kobus Cor Kool Jos Kraan Geu Luik Jitze van der Meer Johannes Meindertsma Michiel Meindertsma Hendrik Oosterveld Brenda Outshoorn Aurieke Schuringa Jos van Stratum Corinne Talsma Orhan Tuzla Ard Warnink Sylvia Wolffram-Bijkerk

Lid worden van de ledenraad