Organisatie

Organisatie

Rabobank Tilburg en omstreken wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Lilian Damen-Evers is directeur coöperatieve Rabobank Tilburg en omstreken. Lilian is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Lilian Damen-Evers

Lilian Damen-Evers

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De lokale raad van commissarissen (RvC) heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directeur. De RvC keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directeur bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de beleidsvaststelling meeweegt. Daarnaast vervult de RvC een klankbordfunctie voor de directeur en de ledenraad van de bank. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af aan de ledenraad van de bank.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Hein van Oorschot, voorzitter Sandra Smits Joyce Heuts Ernest Sanderse

Ledenraad

De ledenraad Rabobank Tilburg en omstreken denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 32.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Tilburg en omstreken.

Onze ledenraad bestaat uit

Sandra van Amelsfoort-Boemaars Agnes van der Avoird-van der Linden Leonard Bijlsma Maarten van den Broek Paul Cornelissen Michel van Dijk Sabine van Dooren-Heerkens Frans van Emstede Gert-Jan Frijters Henriëtte van den Hoek-Beerens Joan Felipe Muñoz Mateu William Hermans Ad Jansen Tanja Jansen-Hassouna Thijs Kemmeren Theo de Kort Natasja Leijser Dick van Lisdonk Christel Marcelissen Ilse Melis Gertjan Harberink Robbert de Bruijn Nancy Peeters-Feskens Harrie Pijnenburg Annemiek van Puijenbroek-Scheffers Pieter Reijnen Joris van Riel Rob Spijkers Bart van Kuijk Ralf Witlox

Lid worden van de ledenraad