Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Via de Rabo Clubkas Campagne, sponsoring en donaties uit het Coöperatiefonds versterkt de Rabobank Twente Oost de lokale samenleving. De verschillende mogelijkheden staan hieronder.

Rabo Clubkas Campagne

In 2018 introduceerden wij een nieuwe vorm van sponsoring & donaties: de Rabo Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Twente Oost bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze campagne vervangt de huidige jaarlijks terugkerende aanvraagprocedure voor een donaties (zonder tegenprestatie) en de reguliere sponsoring van verenigingen en stichtingen.

Wat uiteraard blijft bestaan is de mogelijkheid om voor een specifiek doel een aanvraag in te dienen bij het Coöperatiefonds van onze bank.

Klanten van de bank bepalen verdeling sponsorbedrag

Met de Rabo Clubkas Campagne verdelen klanten van de bank (vanaf 12 jaar) het jaarlijkse sponsorbedrag. Dit bedrag was voor 2018 vastgesteld op maar liefst € 100.000,-.

Niet de bank, maar de klanten bepalen bij de Rabo Clubkas Campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. De Rabo Clubkas Campagne geeft clubs hierbij de mogelijkheid om zichzelf te promoten en zichtbaar te maken.

Het minimale bijdrage dat een vereniging/stichting uit de Rabo Clubkas Campagne kan verkrijgen is € 100,- waarbij de stemprocedure waarborgt dat klanten op tenminste twee clubs moeten stemmen. De vereniging/stichting kan door eigen publiciteit invloed uitoefenen op het aantal te ontvangen stemmen. Een goede campagne voeren kan jouw club veel extra stemmen opleveren. Rabobank Twente Oost beloont die extra inspanningen met een Originaliteitsprijs. De leukste, gaafste, gekste of origineelste campagnes krijgen een extra bedrag bovenop hun reguliere bijdrage uit de Rabo Clubkas Campagne.

Planning 2019

Onder voorbehoud van wijziging data houden wij onderstaande planning aan voor 2019:

 • Januari: Inloopmiddagen en- avonden
 • 1 februari t/m 10 maart 2019: Inschrijfperiode voor verenigingen en stichtingen
 • Begin maart tot en met 7 april 2019: Campagne voeren
 • 18 maart tot en met 7 april 2019: Stemperiode door klanten van Rabobank Twente Oost
 • Medio april: bekendmaking bedragen voor deelnemende clubs

Uitslag Rabo ClubkasCampagne 2018

Veelgestelde vragen Rabo Clubkas Campagne

Voorwaarden Rabo Clubkas Campagne

Sponsoring

De meeste verenigingen en stichtingen in ons werkgebied ondersteunen wij via de Rabo Clubkas Campagne. Met een aantal geselecteerde verenigingen heeft de bank nog wel een strategische samenwerking in de vorm van sponsoring. Sponsoring is een manier om samen te werken met verenigingen met als doel elkaar te versterken en een gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie.

Stuurt naast de aanvraag sponsoring ook een begroting op naar communicatie.twenteoost@rabobank.nl. Wij nemen de aanvraag daarna in behandeling.

Voorwaarden sponsoring eenmalige activiteiten

Voor sponsoring gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag is afkomstig van een vereniging of stichting.
 • De activiteit vindt plaats in De Lutte, Denekamp, Beuningen, Glane, Glanerbrug, Lattrop, Losser, Oldenzaal, Ootmarsum, Overdinkel, Rossum, Tilligte of Weerselo.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie is klant van Rabobank Twente Oost.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.

We sponsoren geen:

 • Activiteiten en organisaties die winst maken.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en publiek.
 • Activiteiten die het milieu belasten.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Activiteiten die langdurig afhankelijk zijn van sponsoring.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Toernooien en wedstrijden naast lopende sponsoring.
 • Feesten en jubilea.

Belangrijke data

Sponsoraanvragen voor eenmalige activiteiten kunnen het hele jaar ingestuurd worden. De sponsorcommissie vergadert over de binnengekomen aanvragen op de volgende data:

 • Maandag 5 februari 2018
 • Maandag 9 april 2018
 • Maandag 11 juni 2018
 • Maandag 13 augustus 2018
 • Maandag 8 oktober 2018
 • Maandag 10 december 2018

Coöperatiefonds

Jaarlijks stelt Rabobank Twente Oost 4% van de nettowinst beschikbaar in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij verenigingen of stichtingen tot € 5000,-. In bijzondere situaties is een hogere bijdrage mogelijk.

Je kunt de aanvraag het hele jaar indienen via onderstaand aanvraagformulier. Een sluitende begroting is een verplichte bijlage.

Voor meer informatie over het Coöperatiefonds neem je contact op met het directiesecretariaat via (0541) 68 15 00.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Voor ondersteuning uit het Coöperatiefonds gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting uit de Lutte, Denekamp, Beuningen, Glane, Glanerbrug, Lattrop, Losser, Oldenzaal, Ootmarsum, Overdinkel, Rossum, Tilligte of Weerselo.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel een betrouwbaar.
 • De organisatie heeft meer sponsoren en donateurs voor de activiteit.
 • De organisatie is niet afhankelijk van de bijdrage uit het Coöperatiefonds.
 • De bijdrage is maximaal € 5000 en dekt niet de volledige kosten.
 • De organisatie ontvangt maximaal twee keer per kalenderjaar een bijdrage uit het Coöperatiefonds.

Wij stellen geen bijdrage beschikbaar aan:

 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die het milieu belasten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Organisaties en activiteiten die winst maken.

Belangrijke data

Belangrijke data

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes:

 • Eerste sluitingsdatum: donderdag 1 maart 2019
 • Tweede sluitingsdatum: zaterdag 1 september 2019

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven