Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Via Rabo ClubSupport, sponsoring en donaties uit het Coöperatiefonds versterkt Rabobank Twente Oost de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Daarom draagt Rabobank het verenigingsleven een warm hart toe. In het najaar van 2020 organiseerden we Rabo ClubSupport.

We stelden een bedrag van maar liefst € 150.000,- beschikbaar. 347 clubs en verenigingen uit Dinkelland, Losser en Oldenzaal hebben deelgenomen. Na de stemperiode, waarin elk Rabobank-lid via de Rabo App of Internetbankieren vijf stemmen kon uitbrengen, werd op donderdagavond 5 november de uitslag online bekendgemaakt.

ClubSupport 2021

Volgend jaar hopen wij opnieuw Rabo ClubSupport te organiseren. Clubs en verenigingen die in aanmerking komen voor deelname worden hiervan te zijner tijd op de hoogte gebracht.

Sponsoring

De meeste verenigingen en stichtingen in ons werkgebied ondersteunen wij via de Rabo ClubSupport. Met een aantal geselecteerde verenigingen heeft de bank nog wel een strategische samenwerking in de vorm van sponsoring. Sponsoring is een manier om samen te werken met verenigingen met als doel elkaar te versterken en een gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie. Wil je weten of jouw evenement in aanmerking komt voor sponsoring? Stuur dan een mail met meer informatie en ook een begroting naar communicatie.twenteoost@rabobank.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op.

Voorwaarden sponsoring eenmalige activiteiten

Voor sponsoring gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag is afkomstig van een vereniging of stichting.
 • De activiteit vindt plaats in Agelo, Beuningen, De Lutte, Denekamp, Glane, Glanerbrug, Lattrop, Losser, Oldenzaal, (Oud) Ootmarsum, Overdinkel, Rossum, Tilligte of Weerselo.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie is klant van Rabobank Twente Oost.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.

We sponsoren geen:

 • Activiteiten en organisaties die winst maken.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en publiek.
 • Activiteiten die het milieu belasten.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Activiteiten die langdurig afhankelijk zijn van sponsoring.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Toernooien en wedstrijden naast lopende sponsoring.
 • Feesten en jubilea.

Coöperatiefonds

Rabobank Twente Oost heeft een speciaal fonds voor projecten die onze regio versterken: het Coöperatiefonds. Dit fonds richt zich op (duurzame) initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken.

Commissie Coöperatiefonds

Rabobank Twente Oost stelt jaarlijks een gedeelte van de winst beschikbaar voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die de leefomgeving van onze klanten en leden verbeteren. De commissie coöperatiefonds bepaalt vervolgens per aanvraag de vorm en de hoogte van de bijdrage. Deze commissie bestaat uit drie ledenraadsleden en een lid van het management van de bank.

Aanvragen

Als u een lokaal initiatief organiseert dat voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes. De volgende documenten maken de aanvraag compleet en dienen via het mailadres directie.twenteoost@rabobank.nl aangeleverd te worden:

 • Een projectplan of plan van aanpak van het project.
 • Sluitende begroting.
 • Dekkingsplan waarin ook vermeld staat wie de andere partijen zijn die bijdragen aan het project.
 • Uittreksel KvK.

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen twee keer per jaar:

 • Eerste sluitingsdatum: 1 maart
 • Tweede sluitingsdatum: 1 september

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0541) 68 15 00.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Uw idee…

 • Heeft een regionale of lokale uitstraling en is in het belang voor de inwoners uit het werkgebied van Rabobank Twente Oost: De Lutte, Denekamp, Beuningen, Glane, Glanerbrug, Lattrop, Losser, Oldenzaal, (Oud) Ootmarsum, Overdinkel, Rossum, Tilligte, Agelo of Weerselo.
 • Komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Is niet winstgericht.
 • Wordt aangevraagd door een rechtspersoon zoals een vereniging of stichting en dus niet door een particulier.
 • Wordt vergezeld door een plan van aanpak en een sluitende begroting.

Ook goed om te weten is, dat...

 • De donatie nooit 100% van de totale projectkosten dekt.
 • De bijdrage beperkt zich tot een éénmalige uitkering van maximaal € 5.000,-.
 • We geen projecten ondersteunen die risico’s opleveren voor deelnemers, toeschouwers of het milieu.
 • We geen projecten ondersteunen die gerelateerd zijn aan politieke of godsdienstige stromingen.
 • We geen aanvragen in behandeling nemen voor al gerealiseerde projecten.
 • De organisatie professioneel en betrouwbaar is.
 • We geen goededoelenorganisaties, feest of persoonlijke ambitie steunen.
 • Onze donatie aan een project (in principe) eenmalig is.
 • Er meerdere partijen worden benaderd die het project mede mogelijk maken.
 • De organisatie niet afhankelijk is van de bijdrage uit het Coöperatiefonds.
 • De organisatie maximaal twee keer per kalenderjaar een bijdrage uit het Coöperatiefonds ontvangt.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur