Organisatie

Organisatie

Rabobank Vaart en Vechtstreek wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Joram Maan is directeur coöperatieve Rabobank Vaart en Vechtstreek. Joram is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Joram Maan

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Vaart en Vechtstreek denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad praat namens de meer dan 22.500 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio Vaart en Vechtstreek.