Rabobank Clubkas Campagne 2018

De Rabobank Clubkas Campagne 2018 is op 8 december 2017 van start gegaan. Verenigingen en stichtingen die klant én lid zijn van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en voldoen aan de criteria en voorwaarden konden zich tot uiterlijk 1 maart 2018 inschrijven voor deelname. 

Via deze campagne steunt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland verschillende verenigingen en stichtingen. Onder het motto ‘een aandeel in elkaar’ maken we verbinding met onze klanten, leden en de samenleving. Tijdens de Clubkas Campagne verdeelt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland maar liefst €165.000,- onder de verenigingen en stichtingen die klant en lid zijn. Niet de bank zelf, maar onze leden verdelen dit donatiebudget.

Na de inschrijfperiode vindt er een stemperiode plaats van 4 april tot en met 16 april waarin de leden van onze bank hun stem uit kunnen brengen op hun favoriete vereniging of stichting. Voor leden betekent dit: ledeninvloed in de meest zuivere vorm.

Voor verenigingen en stichtingen: hoe meer stemmen, des te hoger is de bijdrage die aan de club wordt uitgekeerd. De verenigingen en stichtingen die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen gebruikmaken van promotiemateriaal om de campagne bij hun eigen leden onder de aandacht te brengen. Hiervoor zijn promotiemiddelen beschikbaar.

Klik hier

Meer informatie, criteria en voorwaarden leest u hieronder.

Planning

De planning voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018 is:

8 december t/m 1 maart 2018: Inschrijving verenigingen/stichtingen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018
15 februari 2018: Sluiting inschrijving lidmaatschap
1 maart 2018: Sluiting inschrijving verenigingen/stichtingen
3 april 2018: Bezorging stemkaarten
4 april t/m 16 april: Stemperiode
16 april: Einde stemperiode om 00:00 uur

Criteria

Om als vereniging of stichting mee te mogen doen met de Rabobank Clubkas Campagne, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De vereniging/stichting moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven om deel te mogen nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting is klant en lid bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland; de activiteiten van de vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van de bank.
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting moet per 15 februari van het kalenderjaar waarin de Rabobank Clubkas Campagne plaatsvindt een zakelijke rekening (actief gebruik) hebben bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting is voor 15 februari van het kalenderjaar waarin de Clubkas Campagne plaatsvindt lid bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
 • De vereniging/stichting kan maar één keer in aanmerking komen voor deelname. Subafdelingen of subcommissies van een vereniging/stichting komen niet in aanmerking.
 • De vereniging/stichting maakt bij deelname kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne mag enkel bestemd worden voor maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport en recreatie.
 • De vereniging/stichting die een ondersteuning ontvangt in de vorm van sponsoring of uit de coöperatieve fondsen kan ook in aanmerking komen voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Voorwaarden

 • De directie van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland behoudt te Allen tijde het recht om verenigingen/stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot ade Rabobank Clubkas Campagne.
 • Rabobank Walcheren/Noord-Beveland mag achteraf om verantwoording vragen van de besteding van de bijdrage aan de vereniging/stichting.
 • Indien de vereniging/stichting niet kan aantonen dat de bijdrage aan het opgegeven doel is besteed, wordt deze vereniging/stichting uitgesloten van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland kunnen hun stem uitbrengen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Iedereen die voor 15 februari lid is, ontvangt een stemkaart per post.
 • De bijdrage van Rabobank Clubkas Campagne mag enkel bestemd worden voor maatschappelijke doelen.
 • Rabobank Walcheren/Noord-Beveland verplicht verenigingen/stichtingen die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne niet tot het bieden van een tegenprestatie. Wij stellen het wel op prijs als de vereniging een advertentie plaatst in het clubblad, een logo plaatst op de site of het reclamebord langs het veld laat hangen.
 • De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne kan alleen overgemaakt worden op een zakelijke Rabobank betaalrekening.
 • Het geschonken bedrag is inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting of BTW. Uw vereniging of stichting is zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte, indien dit van toepassing is.

Uitgesloten van deelname

Uitgesloten van deelname aan Rabobank Clubkas Campagne zijn:

 • Religieuze en politieke verenigingen/stichtingen
 • Vrienden van…, vriendenclubs, clubs van 50/100/et cetera
 • Supportersclubs en steunstichtingen
 • Verenigingen/stichtingen ter promotie van..
 • Personeels- en winkeliers en ondernemers verenigingen
 • Verenigingen die milieubelastende sporten en/of vechtsporten uitoefenen
 • Kinderopvang
 • Monumenten en erfgoed
 • Huurders(belangen)verenigingen/stichtingen
 • Stichtingen onroerend goed beheer
 • Verenigingen van (huis)eigenaren en bewonersverenigingen
 • Stichtingen Derdengelden
 • Spaarclubs en beleggingsclubs
 • Verenigingen/stichtingen die activiteiten buiten het werkgebied van de bank hebben/steunen (incl. buitenland). Uitzondering hierop zijn verenigingen/stichtingen die een lokale afdeling zijn van een landelijke vereniging/stichting (zoals Zonnebloem)
 • Particuliere initiatieven
 • Bibliotheken
 • Belangenverenigingen, actiecomités en klankbordgroepen
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen (basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, muziekscholen studentenverenigingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen, et cetera)
 • Zorginstellingen
 • Serviceclubs
 • Media (bijvoorbeeld: kranten, wijkbladen, televisiestations, radioprogramma's etc.)

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven