Organisatie

Organisatie

Rabobank Waterland en Omstreken wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Eric Zwart is directeur coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken. Eric is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Eric Zwart

Eric Zwart

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Peter de Graaf Ted van 't Hek Annie Kregel-Kalverboer Vincent Tol

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Waterland en Omstreken is de schakel tussen onze bank en de ruim 11.000 leden van de bank en vormt een belangrijk klankbord voor directie en raad van commissarissen. Samen met de medewerkers van de bank zetten zij zich in om Waterland in financieel en maatschappelijk opzicht nog sterker te maken. Ledenraadsleden krijgen ten eerste interessant inzicht in het reilen en zeilen van de coöperatieve bank. Verder praten zij vanuit hun achtergrond en namens hun achterban mee over het beleid en de maatschappelijke activiteiten. Tot slot krijgen zij er een netwerk bij, van jong tot oud en met uiteenlopende achtergronden. De ledenraad bestaat uit 30 leden en jaarlijks zijn er vacatures als gevolg van het rooster van aftreden.

Profielschets

Natuurlijk verwachten we bepaalde competenties van een ledenraadslid. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de mening van onze leden goed wordt uitgedragen. Denk aan kennis van de wensen en opvattingen van leden en klanten, actieve participatie op een of meer in de door de bank benoemde thema's, zichtbare betrokkenheid bij wat er leeft in de markt en maatschappij en het vermogen om interactie te zoeken met de achterban. Vanzelfsprekend ben je lid van Rabobank en woon je in de regio Waterland en ben je actief in relevante lokale netwerken. Ben jij betrokken bij de Rabobank en geïnteresseerd? We maken graag kennis met je en informeren je over de procedure voor aanmelding. Stuur je een mail naar Communicatie.NHN@rabobank.nl.

Onze ledenraad bestaat uit

Jeroen Amesz, Monnickendam Steven van Amstel, Purmerend Agnes Bak, Hobrede Rick Bakker, Middenbeemster Hans Boskemper, Purmerend Bert Bouman, Purmerend Eric Brosius, Graft Marcel Cremers, Purmerend Hans van Dijk, Purmerend Daniëlla Ernsting-Koorn, Middenbeemster Yvonne Flink, Monnickendam Dennis Hoogland, Purmerend Erik de Jongh, Monnickendam Yvonne Jonkman, Oosthuizen Gertjan van Keulen, Purmerend Simon Dirk Kwantes, Zuidoostbeemster Henk Lüken, Purmerend Ida Middelburg-Heitlager, Beemster Sandra Oudshoorn-Waaijer, Westbeemster Cor Roos, Monnickendam Mark Splinter, Volendam Christaan Swen, Zuiderwoude Wouter van Waardt, Purmerend Thierry van der Weide, Purmerend Luuk Zaal, Broek in Waterland

Stuur een mail