Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Waterland en Omstreken. Zij ontwikkelt het beleid van de bank en is ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Henny Maes, directievoorzitter
 • Lea Sterenborg-Pinxt, directeur Commercie

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Waterland en Omstreken houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Peter de Graaf
 • Erik Tuijp
 • Robert Zaal
 • Vacature
 • Vacature

Er wordt gezocht naar twee nieuwe leden voor de RvC. Daar de huidige Voorzitter van de RvC in de loop van 2018 aan het einde van zijn maximale benoemingstermijn is, is besloten dat één van de twee vacatures een vacature betreft voor een Beoogd Voorzitter van de RvC, die na een inwerkperiode in 2018 bij vertrek de taken van de huidige Voorzitter kan overnemen.

Voor deze vacature gelden de in de profielschets vermelde algemene eisen voor leden en voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarnaast gelden een aantal specifieke profieleisen. Deze kunt u raadplegen via de volgende link http://www.nationaalregister.nl/inhoud/vacatures Reacties graag voor 15 juli.

http://www.nationaalregister.nl/inhoud/vacatures

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Waterland en Omstreken denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat 35 leden waarvan momenteel 5 vacatures. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar: Ledenraad.waterland@rabobank.nl. De leden praten namens de meer dan 11.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Waterland en omgeving.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:


 • Ingeborg Bloem-Hulleman
 • Hans Boskemper
 • Marcel Cremers
 • Stefan Dubbeld
 • Dennis Hoogland
 • Elly Hopman
 • Erik de Jongh
 • Cor Kwakman
 
 • Paul Masselink
 • Chris de Meij
 • Ida Middelburg
 • Klaas Roos
 • Rikus Runderkamp
 • Wil Spanjer
 • Paul Spitteler
 • Jan van der Stel 
 • Erik Stibbe
 • Duncan Tijssens
 • Wim van Twisk
 
 • Debora Twisk-van Lakhoorn
 • Bernard van de Ven
 • Cor Veth
 • Jacob Vlugt
 • Mark Vriesenga
 • Nico Waij
 • Paul Walgering
 • Franz Walter
 • Thierry van der Weide
 • Kees van Wissen
 • Frank de Wit

Wij staan klaar voor elke klant

Rabobank Waterland en Omstreken staat klaar voor elke klant. Zo hebben wij een team

Private Banking

Vermogensmanagement

MKB

Grootzakelijk

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven