Sponsoring en donaties

Uw Rabobank steunt

Ondersteuning betekent voor Rabobank Waterland en Omstreken méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving. U komt ons tegen bij lokale initiatieven op het gebied van sport, leefbaarheid, zorg en welzijn, financiële educatie, duurzaamheid, economische vitaliteit en cultuur. Daarbij streven we naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Zo hebben we een aandeel in elkaar.

Mogelijkheden

 • Rabo Verenigingsondersteuning
  Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bestaat uit twee onderdelen: zichtbaarheid en inhoudelijk. Het inhoudelijke deel bestaat uit het begeleiden van processen om te komen tot een concrete invulling van ambities van de vereniging. 
 • Rabo ClubSupport
  Rabobank Waterland en Omstreken hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Dit doen wij met Rabo ClubSupport. ClubSupport is dé manier om sponsorgeld van de Rabobank te krijgen
 • Coöperatiefonds
  met donaties uit het Rabo Waterland Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de regio Waterland. 

Rabo Verenigingsondersteuning

De coöperatieve Rabobank gelooft in het belang en de kracht van verenigingen en ziet hen als het cement van onze samenleving. De verenigingen en stichtingen verbinden mensen uit alle lagen en leeftijden met elkaar en dragen hiermee bij aan een meer tolerante samenleving en aan meer sociale cohesie.

Verenigingen kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers, financiële bijdrages van lokale overheden, leden en ook met een veranderend consumptiegedrag en de wens van de samenleving voor een meer maatschappelijke rol voor de vereniging. Dit vraagt om een nieuwe toekomstbestendige aanpak.

Door verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk vlak, kan Rabobank een groot verschil maken. In samenwerking met diverse partners uit sport (NOC*NSF) en cultuur (Kunstbende) geeft de Rabobank sponsoring meer impact en maatschappelijke relevantie en bouwt zo aan een sterkere samenleving waarin ook klanten het beter hebben.

Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bestaat uit twee onderdelen: zichtbaarheid en inhoudelijk. Het eerste onderdeel, zichtbare tegenprestaties, bestaat voornamelijk uit zichtbaarheid zoals boarding, vlaggen, banieren, kleding, website en dergelijke. Het tweede onderdeel bestaat uit de inhoudelijke begeleiding van het invullen van de ambities van de vereniging, club of stichting. Deze ondersteuning bestaat uit het begeleiden van processen om te komen tot een concrete invulling van ambities van de vereniging.

We bieden deze ondersteuning aan maximaal 10 verenigingen. Op dit moment ondersteunen wij Basketbalvereniging Derba, Handbalvereniging SV Gratdijk, Stichting Purmerends Museum, Tennisvereniging Ilpendam, Waterlandse Hockeyclub, Handbalvereniging Vido, Stedelijk Orkest Purmerend, Rugbyclub Waterland en WZ&PC. Heeft u ook interesse in deze vorm van ondersteuning? Neem dan contact met ons op via communicatie.waterland@rabobank.nl.

Rabo ClubSupport. Wat is het?

De gedachte achter Rabo ClubSupport is dat leden van de Rabobank inspraak hebben in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Onze bank stelt hiervoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar (hoogte van dit bedrag maken we in juni 2020 bekend). Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!

Planning 2020

Afgelopen jaren heeft Rabobank Waterland en Omstreken een vergelijkbare campagne georganiseerd onder de naam Rabobank Clubkas Campagne. Zoals eerder aangekondigd gaat de Rabobank Clubkas Campagne in 2020 verder onder de naam Rabo ClubSupport. Naast deze naamswijziging verandert ook de planning. In tegenstelling tot afgelopen jaar gaan we pas in juni van start met Rabo ClubSupport i.p.v. in het voorjaar. De finale vindt in oktober plaats.

Rabo Waterland Coöperatiefonds

Het Rabo Waterland Coöperatiefonds omvat alle investeringen (kennis, advies, netwerken, faciliteiten en munten) die worden gedaan ter verbetering van de economische en maatschappelijke omgeving waarbij de focus ligt op de hieronder genoemde thema’s uit de maatschappelijk agenda van de bank:

 • Food & Agri en Banking for food
 • Circulaire Economie en ondernemers laten groeien
 • Energiezuinig en duurzaam wonen
 • Zelfredzaamheid en jongeren

Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, leden van de Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers van de bank. Zij komen vier keer per jaar bijeen.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een doelomschrijving, recent financieel verslag en een sluitende begroting. Aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting met een bereik van meer dan 200 personen;
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De organisatie is klant van Rabobank Waterland en Omstreken;
 • De organisatie is actief in het werkgebied van de bank (Gemeente Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland en het deel oostelijk Wijdewormer en gebied Graft-De Rijp);
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of komt uit andere bronnen.
 • De bijdrage wordt betaald na realisatie van het project of activiteit;
 • De organisatie brengt verslag uit over het resultaat van de activiteit;
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan;
 • Passend in het beleid van Rabobank en het reglement Rabobank Waterland Coöperatiefonds.

Vanuit het Coöperatiefonds steunen wij geen:

 • Projecten met als doel winst maken;
 • Projecten met een politiek of religieus doel;
 • Kosten die geschikt zijn voor subsidie vanuit de overheid;
 • Persoonlijke doelen.

Helpende Handen

De steun van Rabobank Waterland en Omstreken gaat verder dan geld alleen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp Helpende Handen. Dit zijn enthousiaste vrijwilligers die uw stichting of vereniging een steuntje in de rug bieden.

Voorwaarden Helpende Handen

Aanvragen voor Helpende Handen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Gemeente Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland en het deel oostelijk Wijdewormer en gebied Graft-De Rijp.
 • De aanvrager is een vereniging of stichting.
 • De activiteit duurt maximaal een dag.
 • De activiteit maakt geen winst.

Voorbeelden sponsoring en donaties

FC Volendam

FC Volendam

Rabobank Waterland en Omstreken is de hoofdsponsor van FC Volendam. In 2016 is het sponsorcontract met drie jaar verlengd.

Iedere thuiswedstrijd krijgen veertien kinderen een bijzondere kans. Zij lopen namelijk hand in hand met de spelers het veld op. In de rust schieten de kinderen penalty's. Degene met de meeste doelpunten mag meedoen aan de finale van de Rabo Penalty Bokaal.

PurmerValley

PurmerValley

PurmerValley bouwt samen met haar partners aan een nieuwe generatie ICT’ers. Ze laat jongeren kennismaken met online toepassingen zoals hosting, applicatieontwikkeling en online marketing en realiseert HBO-onderwijs in Purmerend op ICT-vlak. Op die manier wil ze het gat verkleinen tussen vraag en aanbod van talentvolle ICT’ers. Rabobank Waterland en Omstreken is trotse partner en hoopt hierdoor het economische klimaat in de regio te vergroten.

Waterlandse Uitdaging

Rabobank

Als betrokken ondernemer hebben wij aan de voet gestaan van de oprichting van de Waterlandse Uitdaging in 2016. De Waterlandse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar verbindt. Vraag en aanbod komen bij elkaar en ondernemers worden uitgedaagd om gezamenlijk wensen van organisaties te vervullen, met gesloten beurs! Kijk voor meer informatie op http://waterlandseuitdaging.nl/

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven