Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Waterland en Omstreken sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Denk hierbij aan:

 • Het plaatsen van ons logo.
 • Het noemen van de Rabobank als sponsor in het ledenblad.
 • Het organiseren van arrangementen voor onze leden.

Voorwaarden

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Zeevang, Beemster of Graft-de Rijp.
 • De organisatie is klant van Rabobank Waterland en Omstreken of wil dat worden.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie levert zelf ook een financiële bijdrage en kan dit aantonen.

Wij sponsoren geen:

 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Feesten, bingo’s en fancy fairs.
 • Persoonlijke doelen.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Waterland en Omstreken doneert vanuit het Coöperatiefonds en biedt hulp met Helpende Handen.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Als vereniging of stichting met een goed idee kunt u steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds. De investeringen en bestedingen moeten bijdragen aan de welvaart en het welzijn in de regio Waterland en positief bijdragen aan het imago van de maatschappelijke betrokkenheid van de coöperatieve Rabobank.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een doelomschrijving en een sluitende begroting. Aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting met een bereik van meer dan 200 personen.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Waterland en Omstreken.
 • Gemeente Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland en het deel oostelijk Wijdewormer en gebied Graft-De Rijp.
 • Een bijdrage uit het Coöperatiefonds is eenmalig.
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of uit andere bronnen.
 • De bijdrage wordt betaald na realisatie van het project of activiteit.
 • De organisatie brengt verslag uit over het resultaat van de activiteit.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan.
 • Passend in het beleid van Rabobank en het reglement Rabobank Waterland Coöperatiefonds.

Vanuit het Coöperatiefonds steunen wij geen:

 • Projecten met als doel winst maken.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Kosten die geschikt zijn voor subsidie vanuit de overheid.
 • Persoonlijke doelen.

Beoordeling

De commissie Coöperatiefonds bestaat uit leden en leden van de ledenraad. Deze beoordeelt de binnengekomen aanvragen in verschillende rondes:

 • 23 maart: aanvragen ingestuurd van december tot en met februari.
 • 22 juni: aanvragen ingestuurd van maart tot en met mei.
 • 14 september: aanvragen ingestuurd van juni tot en met augustus.
 • 7 december: aanvragen ingestuurd van september tot en met november.

U ontvangt uiterlijk drie weken na de beoordeling een bericht.

Helpende Handen

De steun van Rabobank Waterland en Omstreken gaat verder dan geld alleen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp Helpende Handen. Dit zijn enthousiaste vrijwilligers die uw stichting of vereniging een steuntje in de rug bieden.

Voorwaarden Helpende Handen

Aanvragen voor Helpende Handen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Gemeente Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland en het deel oostelijk Wijdewormer en gebied Graft-De Rijp.
 • De aanvrager is een vereniging of stichting.
 • De activiteit duurt maximaal een dag.
 • De activiteit maakt geen winst.

Voorbeelden sponsoring en donaties

FC Volendam

Kinderen rennen voetbalveld FC Volendam op

Rabobank Waterland en Omstreken is de hoofdsponsor van FC Volendam. In 2016 is het sponsorcontract met drie jaar verlengd.

Iedere thuiswedstrijd krijgen veertien kinderen een bijzondere kans. Zij lopen namelijk hand in hand met de spelers het veld op. In de rust schieten de kinderen penalty's. Degene met de meeste doelpunten mag meedoen aan de finale van de Rabo Penalty Bokaal.

Kortebaandraverij Purmerend

Ruiter van de kortebaandraverij op paard

Rabobank Waterland en Omstreken is hoofdsponsor van de kortebaandraverij in Purmerend. Na afloop van de wedstrijd ontvangt de winnaar een paardendeken.

FietsSponsortocht

De eerste Waterlandse Rabo FietsSponsortocht vond plaats op 11 juni. Met zo'n 1200 deelnemers die fietsten voor een financiële bijdrage voor hun clubkas was de tocht een groot succes. Toer- en Wielervereniging Edam-Volendam zette drie enorm leuke routes uit. Omroep PIM legde alles vast op video.

Bekijk de video op YouTube

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven