Organisatie

Organisatie

Rabobank Weerterland en Cranendonck wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Hans de Kinderen is directeur coöperatieve Rabobank Weerterland en Cranendonck. Hans is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Hans de Kinderen

Hans de Kinderen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Weerterland en Cranendonck. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit diverse leden. Zij praten namens 18.000 leden regelmatig met de directie over regionale ontwikkelingen.