Organisatie

Organisatie

Rabobank West-Brabant Noord wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Corné de Vooght is directeur coöperatieve Rabobank, leefgebied West-Brabant Noord. Corné is verantwoordelijk voor dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Corné de Vooght

Corné de Vooght

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank West-Brabant Noord denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 28 leden. Zij praten namens de meer dan 20.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Halderberge en de kern Dinteloord.