Organisatie

Organisatie

Rabobank West-Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Ronald Bleeker is directeur coöperatieve Rabobank West-Friesland. Ronald is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Ronald Bleeker

Ronald Bleeker

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Hans Verschoor, MCM CMC Voorzitter Pieter-Jan Gutter, Vice-Voorzitter/Secretaris Monique Ansink Dave Nijhuis Nico Verduin

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank West-Friesland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij uitgangspunt. De ledenraad is een afvaardiging en afspiegeling van bijna 27.000 leden. Ledenraadsleden signaleren ontwikkelingen in de markt en in de samenleving en fungeren als sparringpartner voor de directie en de raad van commissarissen in de regio West-Friesland.

Onze ledenraad bestaat uit
Erik Appelman Hans-Peter Baars Sander Bischoff Jaap Boukens Sander Buurman Henk Jan de Boer Kevin de Decker Jeroen Giesen Astrid Honing José Linders Marijke de Jong Daisy Karssen René Klaver Jan Piet Konijn Renate van der Laan Rob van Loon Kevin de Loor Erik Luken David Mei Pieter Mantel Brigitta Posch Mara Punt Arshak Mazioumian Maurice Reus André Schilder René Staal Jos van Echtelt Judith Wijnker Elles Zuurbier Jeroen Vermue Paula de Vries

Wilt u onze ledenraad versterken? En u herkent zich in het volgende profiel?

Een ledenraadslid:

kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden richting directievoorzitter en lokale raad van commissarissen; is actief in een of meerdere relevante lokale netwerken; is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het werkgebied; investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deeloverleggen; draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen; kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden; onderschrijft de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief uit in zijn contacten; beseft dat de lokale bank een onderdeel is van de Rabobank als geheel en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening.
Stuur dan een mail
Lid worden van de ledenraad