Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank West-Friesland. Zij ontwikkelt het beleid van de bank en is ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Ronald Bleeker, directievoorzitter
 • Tom van Roon, directeur Particulieren en Private Banking

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank West-Friesland houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Hans Verschoor, MCM CMC Voorzitter
 • Pieter-Jan Gutter, Vice-Voorzitter/Secretaris
 • Monique Ansink
 • Anka Reijnen
 • Nico Verduin

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank West-Friesland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij uitgangspunt. De ledenraad is een afvaardiging en afspiegeling van bijna 27.000 leden. Ledenraadsleden signaleren ontwikkelingen in de markt en in de samenleving en fungeren als sparringpartner voor de directie en de raad van commissarissen in de regio West-Friesland. 

Word lid van de ledenraad

Wilt u onze ledenraad versterken? En u herkent zich in het volgende profiel?

Een ledenraadslid:

 • kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden richting directievoorzitter en lokale raad van commissarissen;
 • is actief in een of meerdere relevante lokale netwerken;
 • is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het werkgebied;
 • investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deeloverleggen;
 • draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen;
 • kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden;
 • onderschrijft de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief uit in zijn contacten;
 • beseft dat de lokale bank een onderdeel is van de Rabobank als geheel en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening.

Stuur dan een mail naar secretariaat.wf@rabobank.nl.

Ledenraadsleden

 • Erik Appelman
 • Hans-Peter Baars
 • Sander Bischoff
 • Jan Bleeker
 • Sander Bot
 • Jaap Boukens
 • Sander Buurman
 • Henk Jan de Boer
 • Kevin de Decker
 • Jeroen Giesen
 • Patrick van der Gulik
 • Jeroen Helmer
 • Astrid Honing
 • Marijke de Jong
 • Renate van der Laan
 • Rob van Loon
 • Pieter Mantel
 • Dave Nijhuis
 • Brigitta Posch
 • Wim Reus
 • Maurice Reus
 • André Schilder
 • Jacqueline van Stralen
 • René Staal
 • Jos van Echtelt
 • Ineke van de Water-Steur
 • Edwin Wiepking
 • Judith Wijnker
 • Patrick Wijte 
 • Elles Zuurbier

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven