Sponsoring en donaties

Rabobank West-Friesland ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Sponsoring

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in het werkgebied van Rabobank West-Friesland op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren.

Verenigingsondersteuning

Rabobank West-Friesland focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voor een periode van twee jaar.

Sponsorprojecten

Rabobank West-Friesland sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in ons werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wanneer een club gesponsord wordt kan deze club niet deelnemen aan de Rabo Clubkas Campagne. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor donaties uit ons Coöperatiefonds.

Rabo ClubSupport

Rabobank West-Friesland hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Dit doen wij met Rabo ClubSupport. ClubSupport is dé manier om sponsorgeld van de Rabobank te krijgen.

Rabo ClubSupport. Wat is het?

De gedachte achter Rabo ClubSupport is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Onze bank stelt hiervoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar (hoogte van dit bedrag maken we in juni 2020 bekend). Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!

Planning 2020

Afgelopen jaren heeft Rabobank West-Friesland een vergelijkbare campagne georganiseerd onder de naam Rabobank Clubkas Campagne. Zoals eerder aangekondigd gaat de Rabo Clubkas Campagne in 2020 verder onder de naam Rabo ClubSupport. Naast deze naamswijziging verandert ook de planning. In tegenstelling tot afgelopen jaar gaan we pas in juni van start met Rabo ClubSupport in plaats van in het voorjaar. Alle verenigingen en stichtingen die klant zijn bij de bank ontvangen voor de zomer een uitnodiging om in te schrijven. De finale vindt in oktober plaats.

Donaties

Een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Met donaties uit ons Coöperatiefonds dragen wij bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief duurzame initiatieven. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, , duurzaamheid, voeding, ondernemerschap, innovatie en lokale leefomgeving.

 • Food & Agri en Banking for food
 • Circulaire Economie en ondernemers laten groeien
 • Energiezuinig en duurzaam wonen
 • Zelfredzaamheid en jongeren

Voorwaarden aanvragen Coöperatiefonds

Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De aanvrager is een bedrijf, vereniging, stichting of coöperatie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging, stichting of coöperatie heeft een ‘verenigingsrekening’ bij Rabobank West-Friesland.
 • De aanvraag vindt plaats in de gemeente Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Hoorn, Opmeer of Koggenland.
 • Binnen 1 jaar na toekenning moet de aanvraag gerealiseerd zijn.
 • De aanvraag is voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes.
 • Bij voorkeur bevat de aanvraag een tastbaar doel. De nadruk ligt op ontwikkeling / verandering / vernieuwing en niet alleen op groot onderhoud of vervanging.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW.
 • Rabobank dekt nooit alle kosten van de aanvraag.
 • Rabobank mag melding maken van de donatie in haar communicatie (in- en extern).
 • Alleen volledige verzoeken worden behandeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige aanvraag is geen garantie. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Indien de aanvrager de afgelopen 3 jaar al een donatie heeft ontvangen.
 • Reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden.
 • Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Aanvragen met een politiek of religieus doel.
 • Aanvragen met een winstoogmerk.
 • Aanvragen van individuele personen.
 • Aanvragen voor indirecte sponsoring; evenement ter inzameling van geld voor een ander project.
 • Aanvragen voor/vergoeding van kosten die al gemaakt zijn.
 • Aanvragen voor initiatieven die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie (exploitatierekening)
 • Aanvragen van commerciële organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen

Beoordeling

De commissie bestaande uit ledenraadsleden, een directeur en medewerkers van onze bank, beoordelen vier keer per jaar de nieuwe aanvragen. De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting en dekkingsplan in behandeling. U kunt uw aanvraag tot twee weken voordat de vergadering plaats vindt indienen.

In 2020 krijgt u uiterlijk bericht op:

Dinsdag 24 maart(mits voor 12 maart de aanvraag is ingediend)
Dinsdag 09 juni(mits voor 28 mei de aanvraag is ingediend)
Dinsdag 01 september(mits voor 20 augustus de aanvraag is ingediend)
Dinsdag 24 november(mits voor 12 november de aanvraag is ingediend)

Verdere data is nog niet bekend.

Voor vragen of hulp bij het invullen van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.wf@rabobank.nl of telefoonnummer (0228) 56 62 00.

Zaalhuur Schouwburg Het Park en de Drom

Rabobank West-Friesland is trotse hoofdsponsor van Schouwburg Het Park in Hoorn en De Drom in Enkhuizen. Een deel van het sponsorcontract bestaat eruit dat we samen met hen verenigingen helpen een professionele voorstelling in Het Park en de Drom te geven.

Schouwburg Het Park
De maximale korting waarop verenigingen en stichtingen een beroep kunnen doen is: 250 euro incl. btw op zaalhuur Othellozaal (biedt plaats aan 246 personen) en 450 euro incl. btw op zaalhuur Hamletzaal (biedt plaats aan 920 personen)

De Drom
Wilt u gebruik maken van een zaal in de Drom voor een optreden, een bijeenkomst of iets anders voor uw vereniging/stichting? Per jaar zijn er vijf boekingen beschikbaar in de Drom. Rabobank West-Friesland geeft aan of er nog faciliteiten in een jaar beschikbaar zijn. vol = vol. Hoe eerder u uw verzoek indient, des te groter de kans dat er nog ruimte is om uw aanvraag te honoreren. Een honorering van een aanvraag door de Rabobank, geeft geen garantie op beschikbaarheid van de zaal in de Drom.

Voorwaarden:

 • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Coöperatiefonds.
 • De aanvraag wordt ingediend voor een optreden dat in de toekomst ligt en plaatsvindt in seizoen 2017 – 2018 of 2018 - 2019 of 2019-2020.
 • Per vereniging/stichting kan maximaal één keer gebruik worden gemaakt van deze actie. Een honorering van een aanvraag door de Rabobank geeft geen garantie op beschikbaarheid van de zalen in Schouwburg het Park en de Drom. De vereniging/stichting onderhoudt zelf contact met Schouwburg het Park en de Drom voor reservering van zaal en faciliteiten en afspraken daaromtrent.
 • De volledige kosten worden door Schouwburg het Park in rekening gebracht bij de vereniging/stichting. De kosten worden door De Drom al in mindering gebracht bij de aanvrager.
 • Indien u gebruik wilt maken van dit arrangement, stuurt u een e-mail naar communicatie.wf@rabobank.nl. Hierin vermeld u om welke vereniging het gaat, wanneer de voorstelling is en om welke zaal het gaat. U ontvangt van de afdeling Marketing en Communicatie bericht over uw aanvraag en hoe dit financieel wordt geregeld. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met afdeling Marketing en Communicatie, via telefoonnummer (088) 726 73 42.

Playback Theater tegen schulden bij jongeren

Twee op de tien (v mbo-leerlingen heeft schulden. Vaak durven ze niet om hulp te vragen, ook al komen ze er alleen niet uit. Theatergroep Playback wil die schaamte over schuld en armoede doorbreken met een interactieve theatervoorstelling.

Een (v)mbo’er met schulden staat voor gemiddeld 3.681 euro in het krijt bij een of meerdere partijen. Dat bedrag is voor de doorsnee jongere moeilijk terug te betalen en dreigt door rente en boetes ook nog eens te groeien. Het is dus essentieel dat deze groep scholieren schulden weet te voorkomen of beperken. Met een interactieve voorstelling laat Theatergroep Playback jongeren zien en bedenken hoe zij dat kunnen aanpakken.

Rabobank West-Friesland wil graag een bijdrage leveren aan de (financiële) zelfredzaamheid van de jeugd in de regio. Daarom bieden we scholen de mogelijkheid om Theatergroep Playback in te huren voor een voorstelling op de school (max. 60 leerlingen per voorstelling). Er is eventueel ook een voorstelling special geschikt voor de ouders te boeken. Rabobank vergoedt de kosten van maximaal drie voorstellingen per school per jaar. Scholen die gebruik willen maken van dit aanbod kunnen via mail een aanvraag doen: communicatie.wf@rabobank.nl.

Samenwerking Vrijwilligerspunt Westfriesland

Vrijwilligerspunt Westfriesland is er voor alle maatschappelijke organisaties en initiatieven in West-Friesland.

Clubs, stichtingen en verenigingen kunnen bij ons terecht. Onze adviseurs staan voor u klaar en adviseren en ondersteunen u waar nodig. Of het nu gaat om vragen over vrijwilligersbeleid, het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers of het vinden van fondsen om uw project te realiseren. Wij denken met u mee zodat uw organisatie soepel blijft draaien.

Kijk op de website van vrijwilligerspunt.com om te zien wat wij allemaal voor u kunnen betekenen en neem vrijblijvend contact met ons op.

Bekijk de website

Rabobank West-Friesland ondersteunt verschillende (sponsor)projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving.

Op de kaart ziet u welke projecten wij steunen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven