Sponsoring en donaties

De Rabobank begon ooit als een coöperatie, om oplossingen te vinden waar iedereen beter van werd. De wereld ziet er intussen heel anders uit en onze klanten hebben andere behoeften dan toen. Maar onze mentaliteit is nog steeds hetzelfde: altijd op zoek naar manieren om onze gezamenlijke leefwereld te versterken.

Maatschappelijke thema's

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Dit doen wij op de volgende thema:'s

Financieel Gezond
Leven Duurzaam wonen
Duurzaam ondernemen
Banking for Food

Lokale maatschappelijke projecten op het gebied van de genoemde thema's kunnen ondersteund worden door Rabobank West-Friesland. Ook hebben we een breed programma om verenigingen/stichtingen te ondersteunen.

Sponsoring

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in het werkgebied van Rabobank West-Friesland op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren; via verengingsondersteuning, via sponsorprojecten en via Rabo ClubSupport. We organiseren ook workshops en masterclasses over: Geld genereren met sponsoring en crowdfunding, Modern besturen, Vrijwilligersmanagement.

Verenigingsondersteuning

Rabobank West-Friesland focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voor een periode van twee jaar.

Sponsorprojecten

Rabobank West-Friesland sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in ons werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak). Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen.

Rabo ClubSupport

Voor verenigingen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben is er RaboClubsupport. Als coöperatieve bank investeert de Rabobank elk jaar een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen, zodat ze kunnen blijven doen wat ze doen: ons land beter maken, buurt voor buurt. Rabobank West-Friesland hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. De nieuwe campagne start in september 2021. Verenigingen/stichtingen die in aanmerking komen ontvangen een uitnodiging. In 2021 stelt Rabobank West-Friesland hier weer een bedrag voor beschikbaar. 

Meer informatie

Coöperatiefonds

Rabobank West-Friesland steunt veel projecten in West-Friesland die bijdragen aan maatschappelijke, sociale en culturele projecten met een uniek lokaal karakter. Heeft u een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan projecten die vallen binnen onze maatschappelijke thema’s zoals: iedereen financieel gezonder, duurzamer wonen, duurzamer groeien, duurzamere voeding. Mocht uw aanvraag niet voldoen aan de voorwaarden of heeft u advies nodig om een kwalitatieve aanvraag in te dienen. Neem dan contact op met het Vrijwilligerspunt Westfriesland. Hun adviseurs staan voor u klaar en adviseren en ondersteunen u waar nodig. Of het nu gaat over het werven van fondsen voor uw project, vragen over uw vrijwilligersbeleid of andere vragen voor uw club. Zij denken met u mee zodat uw organisatie soepel blijft draaien. Zij zijn bereikbaar via info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99.

Beoordeling Coöperatiefonds

De commissie bestaande uit ledenraadsleden, een directeur en medewerkers van onze bank, beoordeelt vier keer per jaar de nieuwe aanvragen. In 2021 behandelt de commissie de aanvragen op:

 • 11 maart
 • 27 mei
 • 19 augustus
 • 11 november

De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de behandeldatum binnen zijn. Uiterlijk twee weken na de behandeldatum ontvangt de aanvrager een reactie.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • De aanvrager is een vereniging, stichting of coöperatie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Rabobank West-Friesland is huisbankier van de vereniging, stichting of coöperatie.
 • De aanvraag is op de toekomst gericht en vindt plaats in het werkgebied van Rabobank West-Friesland.
 • Binnen 1 jaar na toekenning moet de aanvraag gerealiseerd zijn.
 • De activiteit sluit aan bij een van de thema’s; versterken lokale woongemeenschappen, iedereen financieel gezonder, duurzamer wonen, duurzamer groeien, duurzamere voeding.
 • Het project is toekomstbestendig en duurzaam.
 • De aanvrager is bereid om gedurende het project verslag te doen over de vorderingen van het project en eventueel hierover een presentatie te verzorgen.
 • Overlegging van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan met duidelijke maar kernachtige omschrijving van het doel, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes, is een vereiste.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW.
 • Het fonds verstrekt geen bijdragen van 100%. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.
 • Rabobank mag melding maken van de donatie in haar communicatie (in- en extern).
 • Alleen volledige verzoeken worden behandeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige aanvraag is geen garantie. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Indien de aanvrager de afgelopen 3 jaar al een donatie heeft ontvangen.
 • Reguliere exploitatiekosten, vervangen van materialen behorende bij normale bedrijfsvoering, kosten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie.
 • Loonkosten.
 • Aanvragen die niet aansluiten bij de maatschappelijke thema's.
 • Aanvragen voor verbouwingen of renovaties die niet aansluiten bij duurzaam wonen.
 • Projecten met religieuze of politieke doelstellingen.
 • Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Aanvragen met een winstoogmerk.
 • Aanvragen van individuele personen.
 • Aanvragen voor indirecte sponsoring; evenement ter inzameling van geld voor een ander project.
 • Aanvragen voor vergoeding van kosten die al gemaakt zijn.
 • Aanvragen van commerciële organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur