Organisatie

Organisatie

Rabobank Westland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Maurice Dame is directeur coöperatieve Rabobank. Maurice is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Werk in opdracht

Maurice Dame

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Westland houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Westland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 26 leden. Zij praten namens de bijna 28.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.