Donaties en Stimuleringsfonds

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst (Coöperatief Dividend) terug aan de samenleving. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen doneert via het Stimuleringsfonds en Rabo ClubSupport.

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving en zorgen voor sociale netwerken. Zij benutten talenten, van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker, en zo ons hele land.

Samen vieren we de winst!

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Meer over Rabo ClubSupport lees je op Rabobank.nl/clubsupport.

Ga naar de website van Rabobank ClubSupport Zeeuws-Vlaanderen

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds wil Rabobank Zeeuws-Vlaanderen bijdragen aan vernieuwende projecten die de economie en leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen sterker maken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds adviseren we je de voorwaarden vooraf door te nemen.

Inspirerende voorbeeldprojecten en info vind je hier

Je start een aanvraag via de button Aanvragen bijdrage Stimuleringsfonds

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Dien uw aanvraag uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij ons in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

 • Het project is gericht op maatschappelijke, sociaal-economische en innovatieve ontwikkelingen in het werkgebied van de bank.
 • Het project correspondeert met algemeen levende gevoelens en opvattingen in de betreffende kern/regio.
 • Het project dient een brede doelgroep te dienen in Zeeuws-Vlaanderen.
 • Projecten dienen een maximale doorlooptijd te hebben van drie jaar. Na die periode moeten de projecten zijn afgerond of op zelfstandige basis kunnen voortbestaan.
 • Projecten dienen bij voorkeur steun te krijgen van meerdere subsidiegevers en/of er dient sprake te zijn van zelfwerkzaamheid. Het Stimuleringsfonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%.
 • Projecten dienen bij voorkeur samenwerking tussen organisaties in Zeeuws-Vlaanderen te stimuleren.
 • Indien aanvrager over ruim eigen vermogen of financiële middelen beschikt, zal dit nadrukkelijk worden meegewogen in de afweging binnen de commissie.
 • De meest recente jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening) dient toegevoegd te worden.
 • Het gevraagde dient met offertes onderbouwd te zijn.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf bij een andere aanvraag.
 • Projecten die behoren tot de normale verantwoordelijkheid of financieringstaak van andere organen, zoals de overheid, worden terughoudend gesteund.
 • Projecten die het belang van de bank kunnen schaden, worden niet gesteund.
 • Aan het project zijn geen commerciële, politieke of religieuze doelstellingen verbonden.
 • Verzoeken om steun ten bate van individuele ondernemers of particulieren komen niet voor toewijzing in aanmerking.
 • Bij ongewenste ontwikkelingen kan door de commissie van het Stimuleringsfonds, al dan niet op voordracht van de bank, tussentijds de projectsteun worden beëindigd.
 • Begeleiding van projecten kan wenselijk zijn. Dat zal per project worden bezien.

Vergaderdata Stimuleringsfonds

Dien uw aanvraag uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij ons in.

 • 8-3-2021 Vergadering Stimuleringsfonds
 • 31-5-2021 Vergadering Stimuleringsfonds
 • 6-9-2021 Vergadering Stimuleringsfonds
 • 22-11-2021 Vergadering Stimuleringsfonds

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur