Organisatie

Organisatie

Rabobank Zuid en Oost Twente wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad

Directeur coöperatieve Rabobank

Joep Kockmann is directeur coöperatieve Rabobank Zuid en Oost Twente. Joep is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Joep Kockmann

Joep Kockmann

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad praat namens de meer dan 25.000 leden regelmatig met de directie over de verbetering van de dienstverlening. Daarnaast beslissen ze mee over hoe de bank de lokale gemeenschap in Denekamp, Enschede, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal en omgeving kan versterken. Zowel op economisch als maatschappelijk vlak. De ledenraad bestaat uit ca. 50 leden die een goede afspiegeling vormen van het klanten- en ledenbestand van de bank. Het zijn mannen en vrouwen met een zakelijke of particuliere achtergrond uit alle leeftijdscategorieën.

Nieuwe leden

Als jij interesse hebt om onze ledenraad te versterken, stuur dan een e-mail. In de profielschets lees je wat wij zoeken in een ledenraadslid.


Vergaderdata 2024

    Donderdag 4 april Dinsdag 4 juni (gezamenlijk met overige Rabobanken in Twente) Maandag 8 september Donderdag 21 november