Organisatie

Organisatie

Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Caspert van der Wel is directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden. Caspert is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Caspert van der Wel

Caspert van der Wel

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 33 leden. Zij praten namens de meer dan 35.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen op de drie Zuid-Hollandse eilanden.