Organisatie

Organisatie

Rabobank Zuid-Limburg Oost wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Alphons Kurstjens is directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg Oost. Alphons is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Alphons Kurstjes

Alphons Kurstjens

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Nicole Beuken, voorzitter Etiënne Hochs, vice-voorzitter Bernadette Crijns Leon Lacroix

Ledenraad

De ledenraad denkt en praat mee over het beleid van Rabobank Zuid-Limburg Oost. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio Zuid-Limburg Oost.

Onze ledenraad bestaat uit

Koen Bastin Huub Beckers Bas Bosch Jacques Michel Bloi Brenda Crombach Hans Dalm Ruud Derks Hans Derkx Maurice Dezaire Dave van Dinther Gerian Hogenhout-Wiertz Roy van den Hove Martijn Ildiz Hay Jacobs Frank Jeurissen Bert Lanckohr Rob Moeke Marlou den Otter-Cratsborn Anne-Marie Peters Lars Packbier René Rademaker Huub van de Rijdt Bas Ritt Joyce Rosenbaum Franklin Schmetz Margot Soons-Roebroek Erik Theunissen Ton Verjans Jack Vinken Marcel Vleugels Simone Vliex-Franssen Ron van der Voort Roger Wetzels Emmanuel Zanetti

Lid worden van de ledenraad