Organisatie

Organisatie

Rabobank Zuid-Limburg Oost wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Monique Luijten is directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg Oost. Monique is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Nieuwe directeur

Monique Luijten

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en praat mee over het beleid van Rabobank Zuid-Limburg Oost. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio Zuid-Limburg Oost.