Organisatie

Organisatie

Rabobank Zuidwest-Brabant wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Johan Staes is directeur coöperatieve Rabobank Zuidwest-Brabant. Johan is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Johan Staes

Johan Staes

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Zuidwest-Brabant denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 29.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de gemeentes Bergen op Zoom, Hoogerheide, Roosendaal, Steenbergen en de plaats Zegge.