‘De energietransitie moet sneller’

15 november 2022 13:30

Vandaag is het Energy Day op de COP27 in Egypte. Kirsten Konst, groepsdirectielid en verantwoordelijk voor Bedrijven, neemt namens de bank deel aan de sessies die draaien om het vinden van oplossingen en het versnellen van de energietransitie. Tussen alle zorgen over het tempo is er ook hoop bij haar: “De technologie is er, we moeten het nu echt samen gaan doen.”

Kirsten Konst bezoekt de COP27 op Energy Day

Het is haar eerste klimaattop en ze kijkt er echt naar uit om dit evenement een keer als deelnemer mee te maken. Kirsten Konst landde maandag in Egypte, precies op tijd om vandaag, dinsdag 15 november, de Energy Day tijdens COP27 mee te maken. “Dit is voor mij een unieke ervaring: zoveel wereldleiders en mensen uit het bedrijfsleven bij elkaar om mee te denken over de oplossingen voor de klimaatcrisis. Natuurlijk kun je dit zien als een grote praatclub, maar door al die kennis en ervaring die hier bijeen komt te delen, komen die oplossingen wel echt sneller voor elkaar, is mijn overtuiging”, vertelt ze.

Konst lost in Egypte haar collega uit de Groepsdirectie Berry Marttin af. Hij maakte de eerste week van de COP mee en vloog dit weekend naar huis. Beiden vertegenwoordigen ze de bank op een van de transities die centraal staan in de strategie bij Rabobank en die in Egypte prominent op de agenda staan: Marttin dacht afgelopen dagen intensief mee over de voedseltransitie, voor Konst staat vandaag en komende dagen de energietransitie centraal. “Wij noemen ons graag de bankier van de energietransitie en dat willen we voor al onze klanten zijn, dus niet alleen in Nederland.”

Bankier van de energietransitie

Konst vertelt dat er de afgelopen periode veel proposities zijn ontwikkeld binnen de bank om die titel ‘bankier van de energietransitie’ met overtuiging te kunnen uitdragen. “Rabo Smart Builds, ons project voor de ontwikkeling van duurzaam gebouwde, verplaatsbare woningen op tijdelijke grond, zie ik als een inspirerend voorbeeld voor andere landen”, vertelt Konst. Daarnaast wijst ze op Rabobanks ‘energy asset loan’, een lening voor installatiebedrijven die continue werkkapitaal nodig hebben. En ze vertelt over de steun die Rabobank geeft, via het delen van kennis en netwerk, aan de vele energiecoöperaties in Nederland. “Die coöperaties zijn heel belangrijk om een groeiend draagvlak te creëren voor de overstap naar duurzame energiebronnen in ons land. Om de doelen van Parijs te halen, is het hard nodig dat we versnellen met de energietransitie. We hebben dit jaar een speciaal platform opgezet waarop alle informatie staat die nodig is om zo’n energiecoöperatie op te zetten”, zegt Konst. En natuurlijk zitten daar ook zakelijk interessante opties voor de bank aan vast, vertelt ze, maar het gaat er nu eerst om dat geïnteresseerden weten waar ze hun kennis kunnen halen.

Leidende financier in groene energie

Internationaal gezien is Rabobank al heel lang een grote speler, zegt Konst. “We zijn al heel lang een van de tien leidende financiers in renewable energy in de wereld. Kijk wat we doen vanuit project financiering bij Wholesale & Rural (W&R) Onze kennis en ervaring op dat vlak is echt heel groot.” En, voegt ze toe, dan is er natuurlijk nog DLL, de internationaal opererende leasetak van de bank. “Daar doen we veel op het vlak van e-mobility, zoals elektrische bedrijfswagens en bussen voor openbaar vervoer.”

Kortom, binnen Rabobank staat het onderwerp, waarvoor Kirsten Konst naar Egypte reist, hoog op de agenda en als de ‘bank van de oplossingen’ wil ze haar kennis graag delen met anderen daar om de energietransitie samen te versnellen.

‘Op weg naar de klimaathel met de voet op het gaspedaal’

Natuurlijk hoort ze ook de stem van met name de jonge generatie die zich zorgen maakt en weinig geloof heeft in – in de woorden van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg – ‘het praatcircus’ zoals ze de COP27 omschreef. En ook Konst hoorde de alarmerende toon van VN-topman António Guterres die bij de opening van deze klimaattop zei dat we ‘op een snelweg naar de klimaathel rijden met onze voet op het gaspedaal’. Terwijl alle signalen op rood staan, heeft de mensheid nog steeds grote problemen om haar gedrag aan te passen.

Het zorgt geregeld voor even lastige als terechte van de media, ook aan Rabobank: doet zij genoeg om haar klanten te bewegen de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs – 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 – te halen?

Konst: “We zijn een van de eerste banken die de financed emissions van onze klanten in kaart hebben gebracht in ons Impact Rapport dat we in februari presenteerden. Daarnaast brengen we deze week ons Road to Paris-rapport uit. Daarin leggen we uit hoe we onze klanten de komende jaren willen helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.”

Stop in financiering van fossiel?

Betekent dat ook dat de bank stopt met de financiering van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, de grote veroorzakers van de broeikasgasuitstoot? “Rabobank zet al volop in op hernieuwbare energie: 88 procent van onze financiering is op dit moment in groene energie. Onze betrokkenheid bij kolenwinning, ook indirect, is al nagenoeg afgebouwd tot nul. Gas zal nog steeds nodig zijn als transitiebrandstof, maar het aandeel in olie zal flink afnemen”, vertelt Konst.

De vervolgvraag na het delen van deze goeie intenties is dan vaak: gaat het snel genoeg? “Nee, de aanpak van klimaatverandering gaat niet snel genoeg en dat is hier in Egypte ook weer herhaald. De wetenschap laat er geen twijfel over bestaan en wij als bank vinden het ook: het moet sneller”, zegt ze.

Hoop op technologie

Maar naast de zorg over het tempo heeft ze ook hoop. “De technologie is er, het gaat er nu om dat we het gaan doen. Maar dat moet ‘samen’, en daarom is het goed om te zien dat hele wereld hier deze dagen is, in Egypte, om niet alleen de alarmbel te rinkelen maar ook met elkaar de oplossingen concreet te maken en in gang te zetten.”

In haar gesprekken met ondernemers hoort Konst vaak dat die ook willen verduurzamen. “Maar ze willen ook een boterham verdienen en dat hield lange tijd de echte verduurzaming tegen. Nu hebben we de voorbeelden van de businessmodellen die laten zien dat verduurzamen loont. En hoe meer ondernemers en bedrijven dat ontdekken, hoe sneller de energietransitie zal verlopen.” En ze voegt er nog iets belangrijks aan toe: “Ik hoop dat de jonge generatie mee blijft doen en ons blijft uitdagen.”