Openbaar Ministerie onderzoekt Wwft-naleving door Rabobank

8 december 2022 15:00

Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft Rabobank laten weten dat zij als verdachte is aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en dat daarnaar een onderzoek loopt.

Dit volgt op de eerdere aankondiging van DNB aan Rabobank in 2021 dat een punitief handhavingstraject wordt gestart. Rabobank verleent volledige medewerking aan het onderzoek. Op dit moment kan Rabobank geen nadere informatie geven.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.