Huizenprijzen stijgen dit en volgend jaar hard en er staat maar weinig te koop

12 juni 2024 13:35

De Nederlandse huizenmarkt heeft dit voorjaar het prijsrecord uit de zomer van 2022 verbroken. Koophuizen zijn de afgelopen tijd weer duurder geworden. Dit komt door de stijgende lonen en doordat er steeds minder huizen te koop staan. Daarom verwachten de economen van RaboResearch dat de huizenprijzen dit jaar met 6,7 procent stijgen en in 2025 met nog eens 5,2 procent.

Kopers in hun nieuwe huis

Bijna nergens is het nog mogelijk om met minder dan anderhalf keer een modaal inkomen een doorsnee huis te kopen zonder eigen geld. Dit verschilt van gebied tot gebied. In zes van de tien gemeenten is zelfs twee keer het modale jaarinkomen niet voldoende. Mensen die een huis willen kopen, komen gemiddeld 123.000 euro tekort om een doorsnee koopwoning te kunnen financieren. Maar voor huizen in de Randstad en Oost-Brabant zijn de tekorten nog groter.

Verkoop van bestaande koophuizen licht gestegen

Het aantal bestaande koophuizen dat in de eerste drie maanden van dit jaar is verkocht, is licht gestegen. Toch is het aantal verkochte huizen nog steeds laag, als je dat vergelijkt met de afgelopen tientallen jaren. Dat is niet omdat minder mensen een huis willen kopen, maar omdat er simpelweg een groot tekort is aan woningen. En dit komt weer doordat de nieuwbouw al jaren achterblijft. Voor dit jaar verwachten de Rabo-economen dat er 188.000 huizen van eigenaar wisselen en in 2025 maar 182.000.

Lichtpuntjes voor de nieuwbouw

Voor de nieuwbouw zijn er ook lichtpuntjes. Zo neemt het aantal vergunningen dat wordt verleend om huizen te bouwen weer toe en worden er weer meer nieuwbouwhuizen verkocht. Daardoor kan het aanbod van woningen in de toekomst groeien.

Ook elders in West-Europa stijgen de prijzen

De trend van stijgende huizenprijzen is niet uniek voor Nederland. In veel andere West-Europese landen zijn de prijzen na een daling in 2022 weer hoger geworden. In sommige landen zijn de prijzen zelfs helemaal niet gedaald. De Europese huizenmarkten werden in 2022 getroffen door oplopende prijzen voor energie en grondstofprijzen en internationale onzekerheid. Hierdoor steeg de rente en konden mensen minder hypotheek krijgen. Vooral in Duitsland daalden de huizenprijzen flink. Maar ook daar is het herstel inmiddels begonnen.

Meer weten? Lees het Kwartaalbericht Woningmarkt.