Coöperatie de Graanrepubliek zorgt voor biodiversiteit en een lokale productieketen

21 januari 2022 16:15

Coöperatie de Graanrepubliek wil met ‘oorspronkelijke gewassen’ de bodemkwaliteit en biodiversiteit in de regio Oldambt vergroten en een lokale productieketen ontwikkelen. Rabobank is vanaf de start betrokken en hielp onder andere met de inzet van sectorspecialisten en duurzaamheidsadviseurs. Rabo Foundation ondersteunde met advies.

Verzend het artikel per e-mail
twee jongens op een graanveld met een traktor

(H)eerlijke voedselketen en biodiversiteit

In het historische hoofdkwartier in Bad Nieuweschans experimenteren boeren en producenten met nieuwe en oude toepassingen van Gronings graan in bijvoorbeeld bier, jenever en brood. De boeren wisselen met graansoorten, experimenteren met strooklandbouw en versterken zo de biodiversiteit en het ecosysteem. Hun granen worden lokaal gebruikt. Zo ontstaat een (h)eerlijke voedselketen, waarin ‘van grond tot mond’ wordt werkt aan een gezonde en duurzame toekomst.


Vitale Leefomgeving

Rabobank vindt het belangrijk om bij te dragen aan een vitale leefomgeving en ondersteunt daarom het verenigingsleven en andere maatschappelijke initiatieven met haar kennis, netwerk, financieel of via Rabo Foundation.