ZomerOndernemer Drechtsteden biedt kansen voor jonge ondernemers

18 maart 2022 13:57

ZomerOndernemer Drechtsteden laat jongeren ervaren wat het betekent om ondernemer te zijn en om te ontdekken of het ondernemerschap wel of niet past.

Verzend het artikel per e-mail
Een groep jongeren op een brug

Tijdens een driedaagse training en wekelijkse terugkomdagen leren jongeren de basiselementen van het ondernemen. Denk aan een bedrijfsplan schrijven, boekhouden, netwerken en klanten werven. Ook leren ze meer over bijvoorbeeld marketing en social media. Bezoek aan lokale ondernemers met workshops, presentaties en rondleidingen horen daar ook bij. Het project sluit af met een feestelijke kick out waarbij jongeren hun bedrijf presenteren voor een groot publiek.

ZomerOndernemer Drechtsteden & Rabobank

Alle gemeenten uit de Drechtsteden, Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden en het Da Vinci College ondersteunen ZomerOndernemer Drechtsteden van harte. Rabobank draagt financieel bij aan dit project en verzorgt een gastles. Daarnaast biedt zij individuele ondersteuning aan de jongeren op het gebied van het schrijven van een bedrijfsplan en geeft informatie over financieringen.