Zonnepanelen op álle geschikte Nederlandse schooldaken

24 maart 2022 11:53

Zonnepanelen op schooldaken, waarmee basisscholen hun eigen energie opwekken en geld besparen voor andere onderwijsactiviteiten? Dat is létterlijk een schoolvoorbeeld van verduurzaming. Stichting Schooldakrevolutie zet zich in voor deze grootschalige ‘schooldakoperatie’, waarmee Nederland flinke groene stappen zet. Rabobank is – als huisbankier van de energietransitie – medeoprichter van de stichting en helpt de scholen met een passende financiering.

Verzend het artikel per e-mail

Aanjager van verduurzaming op scholen

Stichting Schooldakrevolutie is in het leven geroepen om de verduurzaming op scholen aan te jagen en de energietransitie te versnellen. De stichting installeert zelf geen zonnepanelen, maar vormt een onafhankelijke schakel tussen overheden, schoolbesturen, uitvoerende partijen en maatschappij. Bij de start van de stichting, ongeveer vijf jaar geleden, nam Rabobank de directeursfunctie voor haar rekening. Inmiddels draait de stichting op eigen kracht.

Leren op en over stroom

Het belangrijkste doel van Schooldakrevolutie is via verduurzaming bijdragen aan een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Maar het mes snijdt aan twee kanten, want de kennis over zonnepanelen en het opwekken van eigen energie wordt ook meegenomen in het lesmateriaal. Zo leren kinderen dus op én over zonnestroom. En dat is niet meer dan logisch, want basisschoolleerlingen en middelbare scholieren hebben de toekomst.

“Scholen hebben een sterke intrinsieke motivatie om te verduurzamen.”

Doel: 6.800 schooldaken, 300.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar

Nederland telt ongeveer 9.000 lagere en middelbare scholen. Daarvan hebben er ongeveer 2.750 hun daken al voorzien van zonnepanelen. En naar schatting zijn zo’n 500 daken ongeschikt. Het doel van de stichting is om in de komende vier jaar alle overige 6.800 scholen naar (de aanschaf van) zonnepanelen te begeleiden.

vertelt Judith Veraart, directeur operations van Stichting Schooldakrevolutie ‘Maar investeren in zonnepanelen is ook altijd economisch aantrekkelijk. Zeker met de stijgende energieprijzen. Een zonnedak is tussen de zeven en de tien jaar terugverdiend. Daarna bespaar je op je energierekening. En dat geld kan weer besteed worden aan het onderwijs.’

Scholen Energiebespaarlening

De scholen die deelnemen aan dit duurzame traject, kunnen een beroep doen op de ‘Scholen Energiebespaarlening’, die mede door Rabobank is mogelijk gemaakt. Met deze lening kunnen scholen gemakkelijk en snel hun volledige energie- en CO2-besparende maatregelen financieren. Tegen een vaste, lage rente en zonder afsluitprovisie te hoeven betalen ‘De maandelijkse besparing op de energierekening is meestal hoger dan de rente en de aflossing', zegt Bianca van Dijk, themamanager Energietransitie bij Rabobank. ‘Zo houd je direct maandelijks geld over.’

Inmiddels zijn er al 5.060 panelen gefinancierd met de Scholen Energiebespaarlening, op zestien verschillende scholen. Bij elkaar opgeteld besparen deze panelen al zo’n 826.000 C02 per jaar!

Scholen op Koers naar 2030

De Schooldakrevolutie is onderdeel van het programma Scholen op Koers naar 2030, dat gemeenten en schoolbesturen ondersteunt om samen te werken aan de verduurzaming van het onderwijs. Daarmee wordt de zogeheten ‘verduurzamingsopgave’ van een school in kaart gebracht en vervolgens worden er verschillende programma’s aan de school gekoppeld die houvast bieden voor verduurzaming. Zo biedt de Schooldakrevolutie ondersteuning voor ‘duurzame energieopwek’. Andere programma’s concentreren zich bijvoorbeeld op ventilatie, om het binnenklimaat van scholen te verbeteren, of op het stimuleren van educatie en gedrag, zodat kinderen spelenderwijs leren over het energieverbruik van een school en het opwekken van energie.


Heeft de school van uw kinderen nog geen zonnepanelen? Of heeft u hulp nodig bij de financiering, of om uw bestuur te overtuigen van de voordelen?