Verantwoorde zalm uit Chili

3 maart 2022 13:08

De vraag naar zalm is in het afgelopen decennium explosief gegroeid. Niet vreemd, want zalm is gezond en voedzaam. En het kweken van vis, zoals zalm, heeft een lagere CO2-voetafdruk dan het vlees van landdieren. Maar de groei heeft ook een keerzijde, met grote ecologische en sociale effecten. Dat werd goed zichtbaar in Chili, waar Rabobank sindsdien samenwerkt met het Wereld Natuur Fonds (WWF) om de Chileense zalmindustrie te verduurzamen.

“Een gezond ecosysteem kan samengaan met economisch rendement.”

Uniek ecosysteem

De wateren van Zuid-Chili herbergen een ecosysteem dat uniek is in de wereld vanwege de ongereptheid en hoge biodiversiteit. Maar de enorme groei van de zalmsector, de eerste jaren zonder adequate wet- en regelgeving, heeft een negatieve impact op dat ecosysteem gehad. Er ontstonden problemen met dierenwelzijn, biodiversiteit en in de verstandhouding met de lokale bevolking, die afhankelijk is van dit ecosysteem voor hun levensonderhoud. In 2008 stortte de Chileense zalmindustrie in elkaar toen een zeer besmettelijk virus een groot deel van de kweekzalmen uitroeide.

Dat moest beter, vond ook Rabobank, één van de grootste financiers van de Chileense kweekzalmsector. Brenda de Swart, Head Sustainable Business Development, Wholesale & Rural bij Rabobank: ‘We realiseerden ons dat we een verantwoordelijkheid hadden. En dat het voortbestaan van de sector alleen mogelijk is als er rekening wordt gehouden met milieu- en sociale aspecten.’

Voor meer relevante kennis zocht Rabobank contact met de experts van WWF, waarmee de bank sinds 2011 samenwerkt aan het verduurzamen van de productie van voedsel wereldwijd. Samen werd het gesprek met zalmproducenten aangegaan. De Swart: ‘We wilden laten zien dat een gezond ecosysteem kan samengaan met economisch rendement. En dat de manier van financieren daaraan kan bijdragen.’

WWF, met financiële hulp van de bank, zet zich in om verandering in de sector te bevorderen en de betrokkenheid van de zalmkwekers te verbeteren. Ook zijn trainingen georganiseerd om zalmkwekers te informeren over de meerwaarde van een gezonde natuur voor hun bedrijf en hoe zij proactief lokale gemeenschappen kunnen betrekken.

Duurzame lening

Sindsdien is Rabobank voortdurend in gesprek met zalmkwekers over hun duurzame prestaties. De Swart: ‘Bij een aantal grote zalmkwekers hebben we nu een duurzame lening afgesloten, waarbij verbetering van duurzaamheid onderdeel is van de financieringsvoorwaarden.’ Zowel WWF als Rabobank beschouwen de samenwerking als een belangrijke stap richting een meer verantwoorde productie van zalm; van zee tot bord.


Meer weten over de samenwerking tussen Rabobank en WWF?