Yespers zet voedselverspilling om in banen en inkomens

24 augustus 2023 14:00

Met de ambitie om lekker en gezond eten te leveren, neemt ontbijt- en snackproducent Yespers het voortouw in het tegengaan van voedselverspilling. Hun streven? Een duurzame en inclusieve voedselketen creëren. Daarom steunt Rabobank de innovatieve start-up met financiering, kennis en een speciale voucherregeling.

Vier medewerkers van Yespers

Yespers, gevestigd in Den Haag, zet zich in voor een waardevolle, toekomstbestendige voedselketen. Dat begint met de ingrediënten in de producten. Zo komt bijvoorbeeld de cashew in de producten direct van lokale ondernemers in Burkina Faso. Ook werkt de foodproducent nauw samen met lokale ondernemers in Ecuador om verspilling van bananen te voorkomen. Niet alleen ver van huis, maar ook in Nederland helpt Yespers de voedselketen verduurzamen. Bijvoorbeeld door samen te werken met de Graanrepubliek in Groningen, waar boeren haver telen voor Yespers-producten.

Gezond en betaalbaar voedsel

“Ons eten, en dan vooral de manier waarop we dat produceren, heeft een enorme impact op het klimaat”, vertelt Stefan Baecke, oprichter van Yespers. “Wat het extra schrijnend maakt is dat die negatieve impact vooral gevoeld wordt door de meest kwetsbare groepen. Of het nu gaat om de gevolgen van klimaatverandering of de oplopende prijzen van voedsel. Om in de toekomst gezond en betaalbaar voedsel te kunnen blijven produceren, is het nodig dat we de voedselketen anders inrichten. Dat betekent streven naar voorkomen van verspilling en zoveel mogelijk focus op waar onze producten van afhankelijk zijn: mensen en de natuur. Feitelijk zijn we vooral een sociale onderneming met oog voor de impact op mensen, waarbij we duurzaamheid als voorwaarde zien om een leefbare toekomst te creëren.”

Groeikansen van de appel

Een belangrijk hulpmiddel voor Yespers om zicht te krijgen op een toekomstbestendig businessmodel is True Pricing. Hierbij kijk je niet alleen naar de kosten van materiaal en arbeid, maar ook naar indirecte kosten zoals milieuvervuiling en sociale ongelijkheid. Als je de maatschappelijke kosten van een product begrijpt, kun je werken aan het verlagen van die kosten en tegelijkertijd zorgen voor duurzaam en betaalbaar voedsel. Baecke: “Dat begint met inzicht, maar de impact zit hem natuurlijk in wat je er in de praktijk mee doet. Een voorbeeld hiervan is wat we nu doen met appels, een van de ingrediënten in onze producten.”

Medewerkers van Yespers in de keuken

Van eindproduct naar grondstof

De afgelopen twee jaar werkte Yespers aan een (pilot) productiemethode om appels te verwerken. Daarbij lag de focus niet op het voorkomen van verspilling van het eindproduct, maar op de grondstof. “Iedereen heeft een rol in het verduurzamen van de voedselketen”, zegt Baecke. “Wij, als producent, verwerken appels om daar eindproducten van te maken. Dus zijn wij verantwoordelijk om eindproducten te produceren zonder verspilling van de grondstof. Daarom was het voor ons logisch om ons te richten op de appel en niet op het eindproduct. We produceren nu niet alleen appelsapconcentraat, maar ook appelmeel, appelpitolie, gedroogde appelblokjes en nog veel meer. De pilot heeft ons geleerd dat deze denkwijze ons als bedrijf ook kansen biedt.”

Partnerschap voor groei

Yespers' visie en inspanningen worden mogelijk gemaakt door samenwerkingen met onder andere Rabo Foundation, Rabobank Den Haag en diverse stichtingen. Een speciale voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling, gefinancierd door Rabobank en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, stelde het bedrijf in staat om zijn concept in praktijk te brengen.

Kennisoverdracht aan andere producenten

Zoals Rabobank en de Rabo Foundation Yespers geholpen hebben met een financiële bijdrage en het delen van kennis en netwerk, zo doet Baecke dat andersom ook. Als ledenraadslid bij Rabobank Den Haag deelt hij inzichten uit de voedselindustrie met andere ondernemers. Daarnaast ontvangt Yespers jaarlijks honderden bezoekers in The New Farm in Den Haag, die kennis willen maken met de innovatieve benadering van de producent. Zo wil Yespers ook andere producenten laten zien dat deze denkwijze kan leiden tot inclusieve werkgelegenheid, productinnovatie en een nieuw verdienmodel. Baecke: “Een duurzaam en betaalbare voedselketen, daar hebben we allemaal wat bij te winnen.”


Benieuwd of jouw onderneming ook in aanmerking komt voor een voucherregeling?