IDH Farmfit Fund

13 september 2021 14:52

Miljoenen kleine boeren moeten hun productie op een duurzame manier verhogen om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Kleine boeren hebben echter geen toegang tot financiële middelen om dit te doen. Zeker in Afrika is dat een groot probleem. Het IDH Farmfit Fund van 100 miljoen euro stimuleert banken om duurzame, kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden te financieren. Dat is goed voor de boeren in die landen zelf, maar ook goed voor de duurzame voedselproductie. Rabobank is met een investering van 10 miljoen euro partner in het fonds.

Kleinschalige landbouw

‘Veel landen in Afrika importeren voedsel, terwijl het continent een gigantisch landbouwpotentieel bezit’, zegt directeur Roel Messie van IDH Farmfit Fund. ‘Kleine boeren hebben echter niet de middelen om dat duurzaam te ontwikkelen.’ Bijkomend probleem is dat kleine boeren in Afrika beperkt toegang hebben tot financiële diensten. ‘Rechtstreekse financiering van kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden is een brug te ver voor veel banken’, zegt Marianne Schoemaker, CEO van Rabo Partnerships. ‘Kleine boerenbedrijven krijgen via IDH Farmfit Fund toegang tot financiering, zodat ze kunnen investeren in duurzaamheid.

Farmfit Fund geeft een zogeheten first loss garantie aan banken, daarmee nemen ze het hoogste risico in een transactie en wordt het risico van ‘gewone’ banken en investeerders kleiner. Met kleine boeren is het hoge risico de grootste uitdaging voor commerciële banken en ontvangen ze daarom vaak geen lening. Dat kan nu wel met het Farmfit Fund omdat er meerdere partners participeren in het fonds, zoals grote bedrijven en publieke fondsen, daardoor zijn meer risicovolle constructies mogelijk, die geen van de partners alleen had kunnen nemen.’

Koffie

Landbouw in ontwikkelingslanden is risicovol door weersafhankelijkheid, verouderde technieken en onzekere prijzen. Bovendien kennen veel banken de tropische landbouwsector, met zo’n 300 miljoen kleine, arme boeren, niet. Rabobank werkte in 2019 al eens samen met IDH. Samen zorgden ze voor een lening van 25 miljoen dollar voor Neumann Kaffee Gruppe (NKG). Het risico op de boerenleningen werd tussen NKG, IDH, en de banken gedeeld. Met name bijzonder omdat het ook toegang gaf tot langlopende leningen. Hiermee konden 300.000 boeren in tien landen nieuwe koffiestruiken, betere zaden, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kopen. Dit helpt niet alleen de boeren maar maakt ze ook toekomstbestendig en weerbaar voor eventuele tegenslagen.

Missie

IDH is een organisatie die gericht is op het realiseren van wereldwijde, duurzame handel, door concrete actie te ondernemen, samen met bedrijven, financiële instellingen, overheden en burgers. Rabobank Groep levert in verschillende landen over de hele wereld diensten op het gebied van retail banking, wholesale banking, leasing en vastgoed. Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop en in de dienstverlening staat het leveren van waarde voor de klant centraal. Door een lening te verstrekken aan het IDH Farmfit Fund kan Rabobank bijdragen aan de voedselvoorziening van de toekomst. Met Farmfit Fund kan Rabobank nieuwe financieringsmogelijkheden testen, kan er data worden gegenereerd en kan er worden onderzocht of het risico daadwerkelijk zo hoog is. Het is een investering met een hoog risico, maar het past perfect bij de missie van Rabobank, namelijk een toekomstbestendige samenleving voor iedereen en aanjager van de voedseltransitie.

Tekst: Arwen Kleyngeld


Lees hier meer over blended finance