Ontwikkelen dankzij sport

26 april 2021 15:24

In september 2020 richtten de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) & Rabobank de Hockey Foundation op. Een maatschappelijk initiatief waarmee beide partijen hockey nóg toegankelijker willen maken, voor iedereen. Met het oprichten van nieuwe hockeyverenigingen krijgen kinderen uit wijken waar nu nog geen hockeyvereniging is, kansen om zich extra te ontwikkelen via het hockeyverenigingsleven.

Verzend het artikel per e-mail

Inmiddels 3 clubs opgericht

Het gaat om wijken waar sportparticipatie laag is en waar de coronacrisis er nu voor zorgt dat spanningen in gezinnen, ongezondheid en kansenongelijkheid ten opzichte van de rest van de samenleving alleen maar toenemen.

De eerste drie clubs die worden ondersteund door de Hockey Foundation zijn inmiddels opgericht. Dat zijn Amsterdam Dynamics in Amsterdam-Zuidoost, Noorderlicht in Amsterdam-Noord en Uno in Utrecht. Daarnaast zijn er oriënterende gesprekken gaande in Den Haag, Ridderkerk en Groningen. Hier worden nieuwe wijktrajecten opgezet die post-corona mogelijk uitmonden in nieuwe Hockey Foundation clubs.

“Ik hoop dat meer jongeren zich gaan herkennen in de waarden en sfeer op de hockeyvereniging, zodat ze daar ook kunnen opbloeien. Daarom moeten we nú met z’n allen aan de slag om ervoor te zorgen dat hockey toegankelijker wordt. Dat er meer hockeyverenigingen worden opgericht in de wijk, dicht bij de plek waar kinderen opgroeien.”

Een gedreven team

Achter de Hockey Foundation schuilt een gedreven team dat zich met hun innovatieve aanpak richt op de hele community rond kinderen en jongeren. De 20-jarige Rotterdamse Chaimae Fadis is benoemd als eerste ambassadeur van de Hockey Foundation. Het kersverse Foundation-gezicht is een lichtend voorbeeld van hoe kinderen zichzelf zo goed mogelijk kunnen ontplooien en manifesteren via een hockeyvereniging, wanneer zij deze als veilige, kansrijke plek ervaren:

10 jaren plan

Het doel is om de komende tien jaar 30 nieuwe hockeyclubs op te richten, zodat nog eens 10.000 kinderen in verenigingsverband kunnen sporten.

Rabobank ondersteunt niet alleen met geld. ‘We richten de hockeyclub op, maar zorgen ook voor startkapitaal en goed bestuur’, zegt Tom van Kuyk, hoofd sponsoring bij Rabobank. ’Mensen die al ervaring hebben op dat gebied en een goede vereniging kunnen opzetten. Verder zorgen we voor velden, kleding en alle overige randvoorwaarden die nodig zijn. Er komt vanaf het begin een gestructureerd sportaanbod. We steunen de clubs met geld, maar ook met ons lokale netwerk en via andere regionale initiatieven."

Kinderen die lid willen worden van de club moeten natuurlijk wel contributie betalen. Rabobank streeft naar een model om de contributie zo laag mogelijk te houden. Veel gemeenten hebben ook regelingen om kinderen gesubsidieerd te laten sporten, zodat hun ouders zelf geen bijdrage hoeven te leveren. Er wordt samen gekeken naar de mogelijkheden.