Nederland heeft behoefte aan een duidelijke standaard voor het digitaal uitwisselen van persoonsgegevens. Consumenten en instellingen wisselen nog te vaak via onveilige wegen belangrijke persoonlijke en financiële informatie uit, met alle risico’s van dien. Rabobank heeft hier sinds 2017 een eigen oplossing voor ontwikkeld. Een zogenaamde ID-wallet, genaamd Datakeeper. Dit initiatief wordt nu door de bank verzelfstandigd. Zo kunnen andere bedrijven en instellingen niet alleen de oplossing gebruiken, maar hier ook gezamenlijk vorm aan geven.

Met ID-wallets, zoals Datakeeper, kunnen consumenten hun persoonlijke informatie opslaan in een decentrale kluis en op een veilige en gemakkelijke manier delen met derden. De mogelijkheden zijn legio, variërend van leeftijdsverificatie, het opvragen van financiële gegevens of simpelweg het delen van adresgegevens. ID-wallets kunnen ook worden gebruikt om direct gegevens uit veelgebruikte databases, zogenaamde brondata, op te vragen. Voorbeelden hiervan zijn BRP-gegevens uit het basisregister of je arbeidshistorie bij het UWV.

Vincent Kolijn, CEO van Datakeeper: “Consumenten, bedrijven en publieke organisaties wisselen constant gegevens uit. Voor alledaagse handelingen, zoals wanneer je een auto huurt, tot bij grote levensmomenten, bijvoorbeeld het kopen van een huis. Dit gebeurt vrijwel allemaal digitaal en toch ontbreekt het nog aan een duidelijke norm voor hoe deze uitwisseling plaatsvindt. ID-wallets bieden hier een oplossing voor. Als we deze technologie omarmen kan fraude worden voorkomen, maken we het makkelijker voor consumenten om gegevens te delen en zijn organisaties minder tijd kwijt aan controles. Als zelfstandige partij kan Datakeeper dit faciliteren.”

Kritieke massa

Volgens Kolijn is het nu tijd om het gebruik van ID-wallets breed te stimuleren. “Wij zijn als Rabobank ooit begonnen met deze technologie omdat wij op zoek waren naar veiligere en eenvoudigere manieren om gegevens uit te wisselen. Het initiatief heeft ons als bank een hoop gebracht, maar de volgende stap kunnen we niet alleen zetten. Om ID-wallets echt impact te laten maken is er een kritieke massa van gebruikers nodig".

Bart Leurs, CITO bij Rabobank, onderschrijft dit en hoopt dat Datakeeper als zelfstandige entiteit hieraan bij kan dragen: “Als coöperatieve bank weten wij als geen ander dat je door samenwerken veel meer kan bereiken. Veilige uitwisseling van persoonsgegevens is een te belangrijk onderwerp om niet gezamenlijk aan te pakken. Men moet de verzelfstandiging van Datakeeper dan bovenal zien als een uitnodiging aan andere organisaties om samen aan de slag te gaan. ”

Initiatief binnen Rabobank

Datakeeper is in 2017 ontstaan als een initiatief binnen de Rabobank, met als doel klanten in staat te stellen hun eigen identiteitsgegevens te beheren. Uiteindelijk evolueerde dit tot de ontwikkeling van de ID-wallet. Inmiddels maakt niet alleen Rabobank, maar ook andere bedrijven al gebruik van Datakeeper. Zo gebruiken verhuurbedrijven Datakeeper om identiteitschecks te doen en zetten woningcorporaties en hypotheekverstekkers Datakeeper in om inzage te krijgen in de financiële informatie van klanten.

Neem contact op

Beleggingscompetence - Rabo logo

Persvoorlichter

+ 31 (0) 30 216 2758
pressoffice@rabobank.nl