15.000 betaalbare & duurzame huurwoningen

15.000 betaalbare & duurzame huurwoningen

De Rabobank en gebiedsontwikkelaar BPD (een Rabobank-dochter) ontwikkelen de komende 10 jaar 15.000 middeldure huurwoningen via BPD Woningfonds. Zo dragen we bij aan de oplossing van een nijpend woningtekort in Nederland.

Tussen wal en schip

“Het woningvraagstuk staat al jaren hoog op de agenda en wordt steeds prangender”, vertelt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van de Rabobank. “Zo’n drie miljoen middeninkomen huishoudens in Nederland vallen op de woningmarkt tussen wal en schip. Er is een groter middensegment op de huurwoningmarkt nodig om doorstroom mogelijk te maken. Om deze kloof op de woningmarkt te verkleinen, hebben we eind 2019 BPD Woningfonds opgericht.”

Duurzaam en betaalbaar

De komende 10 jaar voegt BPD Woningfonds 15.000 middeldure huurwoningen toe aan de Nederlandse woningmarkt. Het gaat om duurzame appartementen en eengezinswoningen voor starters, gezinnen en ouderen die zelfstandig wonen. Alle woningen zijn bestemd voor de huur, de prijzen liggen tussen de € 650 en € 1.250 per maand. BPD ontwikkelt zelf deze nieuwbouwwoningen in stedelijke gebieden binnen en buiten de Randstad. Begin 2020 maakt het fonds een vliegende start met de aankoop van de eerste 1.000 woningen.

Passende producten

Met BPD Woningfonds is in totaal een investering van € 5 miljard gemoeid, waarvan de Rabobank de komende drie jaar zo’n € 1 miljard voor haar rekening neemt. “Deze grote investering in betaalbare huurwoningen past helemaal bij onze missie ‘Growing a better world together’. Als coöperatieve bank zoeken we altijd naar mogelijkheden om maatschappelijke problemen te helpen oplossen.” De Rabobank zal het fonds ook gebruiken om passende financiële producten te ontwikkelen voor deze groep huurders.