Boeren zagen de kracht van de polderwind

Boeren zagen de kracht van de polderwind

Tientallen lokale agrariërs in de Noordoostpolder bundelden eind vorige eeuw hun krachten en gedachten en schreven een plan voor hun eigen windpark. Sinds 2017 ligt langs de dijken van het IJsselmeer een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines op het land en in het water, eigendom van zo’n dertig ondernemers uit de buurt.

 Boeren zagen de kracht van de polderwind