Ontwikkelingen in kaart brengen

Onderdeel van dit programma is de Food Forward Track. Daarin vormen we met allerlei spelers in de voedselketen een team om echt stappen te zetten. Per regio brengen we de ontwikkelingen en trends in het food- en agro-economisch landschap in kaart. Dat doen we aan de hand van factoren als grondgebruik, werkgelegenheid en consumentengedrag. In een Food Forward Regioscan presenteren we de resultaten, met een focus op de ecologische, sociale en economische impact.

Samen optrekken

Tijdens de Track wordt een groep professionals uit de agrofoodsector uitgedaagd om na te denken over oplossingen voor regionale voedselvraagstukken. Een van de deelnemers aan het trackteam uit Flevoland is Jim Bisschop van UPZWAM. Met zijn bedrijf brengt hij circulaire economie en techniek bij elkaar. “Door samen met anderen op te trekken kom je vaak tot nieuwe inzichten”, vertelt Jim. “In mijn geval resulteerde de Track in enkele concrete plannen voor zowel de voedselketen als voor mijn eigen onderneming.”

Boer en consument verbinden

“Als groep willen we inzetten op de verbinding tussen boer en consument”, gaat Jim Bisschop verder. “Mensen hebben vaak geen idee wat het ene product duurzamer maakt dan het andere. Samen met deelnemer Michiel van den Berg onderzoek ik nu of we onze activiteiten deels kunnen bundelen. Hij ontwikkelt met &Cricket voedsel op basis van insecten, terwijl wij bouwen aan een circulair paddenstoelkweeksysteem. Samen hebben we best een verhaal te vertellen.”