Vrouw kijkt mee op de tablet

Schuldhulpverlening beter organiseren

De Rabobank ontwikkelde samen met andere banken en maatschappelijke partners één werkwijze voor de schuldhulpverlening in heel Nederland. Organisaties die kunnen signaleren of helpen bij financiële problemen werken samen om schulden te voorkomen.

Eén loket voor iedereen

Regelmatig rood staan of zelfs grote schulden: veel Nederlanders liggen er ’s nachts wakker van. Maar liefst 1,4 miljoen huishoudens kampen met betalingsproblemen, van wie 550.000 met ernstige schulden. Banken bundelen daarom hun krachten met maatschappelijke partners om problematische schulden te helpen voorkomen of oplossen. Met succes: in oktober 2019 werd in het bijzijn van Koningin Máxima de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) gelanceerd. Een ‘traject’ voor iedereen met geldproblemen – met Geldfit.nl als startpunt. Eén loket dus, waar iedereen terechtkan.

Kans voor verbetering

Ruim 80% van de mensen met schulden is niet bekend bij schuldhulpverlening. “Dat komt door het taboe op geldproblemen; mensen met schulden trekken niet graag aan de bel”, vertelt Mariëlle Lichtenberg, directeur Particuliere Klanten bij de Rabobank. “Maar het komt ook doordat de hulp veel te versnipperd georganiseerd is. We zagen dus een kans om samen met de Nederlandse Vereniging van Banken te onderzoeken hoe we het systeem voor gerichte hulp kunnen verbeteren.”

Meer dan bankieren

Een dankbare taak voor de Rabobank, vindt Mariëlle Lichtenberg. “Wij kunnen een beroep doen op ons enorme netwerk. Lokaal en regionaal hebben we veel contacten met instanties om die hulproute optimaal in te richten. We zijn begonnen in zeven gemeenten, maar willen uiteindelijk een landelijke route optuigen. Met als ambitie om in 2020 al samen te werken met veertig gemeenten en met enkele grote bedrijven die hun klanten en medewerkers begeleiden naar de schuldhulproute.”

“Ik ben er trots op dat we dit samen voor elkaar boksen”, vervolgt Lichtenberg. “Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed doen wij écht meer dan alleen bankieren. Een groot deel van de bestaande initiatieven voor schuldhulp komt ook uit onze koker. Geldfit.nl, de Moedige Dialoog: de Rabobank stond aan de wieg van al deze uitvindingen. Daar mogen we hartstikke trots op zijn.”