Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening

Voor onze beleggingsdienstverlening gelden de Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening 2016 (AVED 2016). Deze voorwaarden wijzigen op 1 januari 2018 als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving waaronder MiFID II. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

Wijzigingen

Hieronder een selectie van de wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 in de AVED worden doorgevoerd:

Als je transacties doet in complexe beleggingsproducten, zoals opties, vragen wij of je voldoende kennis en ervaring heeft en of je tot de beschreven doelgroep van het product behoort. Als je voldoet kun je verder met het aankoopproces. Zo niet, dan ontvang je een waarschuwing. Dit is opgenomen in artikel 49.In artikel 50 lid 2 wordt uitleg gegeven over (on)afhankelijk advies.Bij beleggingsadvies wordt gewerkt met een geschiktheidsverklaring. Daarin verklaren wij dat het advies dat wij geven past bij je beleggingsuitgangspunten, zoals je beleggingsdoel. Deze informatie is opgenomen in artikel 50 lid 1.In bijlage 4 vind je de aangepaste samenvatting van het orderuitvoeringsbeleid.Artikel 3 is toegevoegd vanwege het rapporteren van effectentransacties aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten. Dit artikel gaat over het gebruik van de Legal Entity Identifier (LEI).

Lees hier meer over LEI

Hieronder vind je de huidige en de nieuwe voorwaarden.

Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening 2018 (PDF)