Financiële obligaties

Sinds de financiële crisis staan de banken er zeker beter voor. De stortvloed aan nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat de kapitaalbuffers van banken verhoogd moeten worden. Om die reden zijn nieuwe vormen van bankobligaties uitgegeven. Hoewel complex en niet zonder risico, bieden deze obligaties een aantrekkelijk rendement en kunnen ze een aanvulling zijn op een goed gespreide obligatieportefeuille. 

Buiten schot

De nieuwe regelgeving voor banken is mede bedoeld om depositohouders en senior obligatiehouders buiten schot te houden indien banken opnieuw in problemen komen, zoals eerder tijdens de financiële crisis. De nieuwe regels schrijven niet alleen voor hoeveel kapitaal banken moeten aanhouden. Ze bepalen ook in welke volgorde dat kapitaal aangesproken kan worden, mocht een bank toch in problemen komen. In dat scenario zal eerst het zogenaamde kernvermogen van een bank aangesproken worden. 

De nieuwe achtergestelde obligaties maken deel uit van het kernvermogen van de bank. Dit deel van het totale vermogen wordt als eerste aangesproken als er verliezen optreden. Dit zorgt ervoor dat een bank kan doorgaan met de bestaande activiteiten, zonder dat spaarders of beleggers in de meest veilige bankobligaties geconfronteerd worden met verliezen. 

Meer vet op de botten

Het kernvermogen van banken moet in 2019 minimaal 6% zijn van het totale vermogen. Systeembanken, die een belangrijke rol vervullen in het internationale betalingsverkeer, hebben al veel meer kernvermogen: ca. 15%. De banken hebben dus flink meer vet op de botten dan is vereist. Dit komt mede door de uitgifte van de nieuwe obligaties. De kans dat beleggers in de achtergestelde obligaties verliezen op hun belegging, is daarmee kleiner geworden. 

Achtergestelde bankobligaties zijn echter niet zonder risico. Dat bleek vorig jaar bijvoorbeeld bij het faillissement van het Spaanse Banco Popular. Ook al werd hier wel duidelijk dat de nieuwe regelgeving werkt. Beleggers in de achtergestelde obligaties verloren hun geld en depositohouders en senior obligatiehouders bleven buiten schot. 

Vanwege de beschermingsrol die de obligaties vervullen, krijgen beleggers een relatief hoog rendement. Ze geven bijna 3% meer rendement dan een gewone senior obligatie. Ook oude achtergestelde bankobligaties die niet meer voldoen aan de nieuwe regelgeving, worden naar alle waarschijnlijkheid afgelost op de eerstvolgende aflosdatum. Ze verliezen dan namelijk hun bufferstatus. Daarmee zijn ook deze bankobligaties, kort lopende obligaties geworden met een relatief hoog rendement. 

Gespreid beleggingsfonds

Een goed gespreid beleggingsfonds is een verstandig alternatief voor een belegging in individuele bankobligaties. Diverse fondsen beleggen nu voor een deel in achtergestelde bankobligaties, zoals BlueBay Euro Investment Grade Bond Fund, Invesco Global Investment Grade Corporates en Pimco Global Bonds. Het Robeco Financial Institutions Bonds Fund belegt zelfs uitsluitend in obligaties van banken én verzekeraars. Het fonds heeft een zeer ervaren team van analisten, die complexe bankbalansen goed kunnen analyseren om de beste beleggingen te kunnen selecteren.

Voor het volledige aanbod van beleggingsfondsen verwijzen we u naar de Fondsselector. Daar kunt u meer informatie lezen over de bovenstaande genoemde fondsen en andere fondsen en trackers.

Lees meer informatie over beleggingsfondsen met de Fondsselector

Auteur: Menno Meekel

Contact

Rabobank