Man ligt op bank met iPad

Je hoeft als belegger maar een beperkt aantal goede dagen te missen om de vermogensopbouw op lange termijn sterk te ondermijnen. Het vermijden van zeer negatieve dagen is lastig, omdat deze zich vaak plotseling voordoen en het gevolg zijn van onvoorspelbare nieuwsstromen. Bovendien zijn sterk positieve en sterk negatieve dagen geclusterd. Uit de praktijk blijkt dat beleggers sneller uitstappen wanneer het tegenzit en daarmee goede hersteldagen missen. Beleggers doen er dan ook goed aan om het in en uit de markt stappen tot een minimum te beperken.

Een voorbeeld
De ontwikkelingen van de S&P 500 index over de afgelopen dertig jaar geven dit goed weer. In dit voorbeeld is aangenomen dat de belegger alleen belegt in de S&P 500 en zijn indexkosten niet meegenomen. De berekeningen zijn gebaseerd op circa 7600 handelsdagen (van 7 februari 1989 tot en met 7 februari 2019).

De belegger die gedurende deze gehele periode vasthield aan zijn belegging (een ‘buy-and-hold’-belegger) zag zijn portefeuillewaarde groeien van 100 EUR naar ruim 1700 EUR. Dit is een verzeventienvoudiging van het vermogen in dertig jaar. Dat komt overeen met een gemiddeld jaarlijks rendement van 10%.

Een belegger die slechts de tien beste handelsdagen miste, zag zijn vermogensopbouw met 50% minder groeien, namelijk tot een bedrag van 855 EUR. Dit komt overeen met een rendement van 7,5% per jaar, oftewel een rendementsverlies van 2,5% per jaar ten opzichte van de “buy and hold”-belegger.
Als een belegger de dertig beste handelsdagen in deze periode had gemist, kwam hij van een nog koudere kermis thuis. Zijn vermogensopbouw slonk met maar liefst 80% ten opzichte van een ‘buy and hold’-belegger en liet per jaar gemiddeld bijna 6% liggen.

In linker grafiek is dit duidelijk te zien. 

Grafiek met de ontwikkeling van de S&P 500 index

Tijd in de markt en niet timing van de markt
Beleggen doe je met het oog op de lange termijn. Je profiteert zo optimaal van het rendement-op-rendement-effect. Hoe vaker beleggers uit de markt zijn, des te minder ze hiervan kunnen profiteren. Bovendien zijn rendementen niet gelijk verdeeld over de tijd. Goede dagen met hele goede rendementen zijn vaak geclusterd rondom dagen met hele slechte rendementen. Een belegger die belegd blijft krijgt beide, waardoor er per saldo een solide rendement resteert. Een belegger die de markt probeert te timen en continu in- en uitstapt, riskeert juist op de slechte dagen belegd te zijn en de hersteldagen te missen. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak gebeurt en dit is funest voor de vermogensopbouw. Beleggers doen er dan ook verstandig aan om het in en uit de markt stappen tot het minimum te beperken.

Terug naar Beleggingsnieuws

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.