Bij aandelen is al veel pijn ingeprijsd

5 oktober 2022 10:39

Overweging aandelen gehandhaafd

We houden vooralsnog vast aan de lichte overweging van aandelen in de beheerportefeuilles. Hoge inflatie, hoge rentes en een stevige groeivertraging voor de wereldeconomie behoren tot ons basisscenario. De renteverwachtingen in de markt zijn in sneltreinvaart gestegen, waardoor aandelenwaarderingen en obligatiekoersen fors zijn gedaald.

We verwachten dat de inflatiedruk geleidelijk afneemt in de komende maanden, waarmee de kans stijgt dat renteverwachtingen stabiliseren en koersen kunnen herstellen. Een milde recessie komt voor veel beleggers niet langer als een verrassing. Een groot deel van de pijn is hiermee in de koersen verwerkt.

Uitdagingen op economisch front

We zien duidelijk dat het economisch momentum verder aan het verzwakken is. Dit is een logisch gevolg van de hoge inflatie en de in rap tempo gestegen rentes. Uiteraard speelt de algehele onzekerheid die wordt gevoed door geopolitieke spanningen ook een rol. Vanwege deze uitdagingen hebben we onze verwachtingen van de groei van de wereldeconomie neerwaarts bijgesteld. Met name voor volgend jaar.

In ons basisscenario gaan we niet uit van een zware wereldwijde recessie. Dit komt door een aantal factoren. De buffers bij consument en bedrijfsleven zijn groter dan normaal. Ook is er gedeeltelijke compensatie van overheden die de klap kan verzachten. Banken staan er goed voor, dus van een kredietcrisis is geen sprake. Daarnaast is de baanzekerheid op dit moment hoog.

Aanpassing in sneltreinvaart

Daarbij hebben beleggers in korte tijd een enorme aanpassing doorgemaakt en veel pijn ingeprijsd. Negen maanden geleden hielden beleggers rekening met een beleidsrente in de VS voor begin 2023 van minder dan 1%. Inmiddels is die verwachting bijgesteld naar een rente van 4,5%. Ook de renteverwachting voor de eurozone is fors bijgesteld: van -0,5% naar ruim 3%. Die aanpassing in renteverwachtingen heeft zijn weerslag gehad op de aandelenwaarderingen. Die zijn sinds de top van 2021 met ruim 27% gedaald.

Inflatie bepalend voor rust op markten

Een belangrijk punt hierbij is dat inmiddels veel economen een recessie verwachten. Als het bij een milde recessie blijft en de inflatie in de loop van 2023 geleidelijk daalt, dan zijn we van oordeel dat een groot deel van de pijn al in de koersen is verwerkt. Markten zullen dan kalmeren als renteverwachtingen niet langer stijgen. En daarvoor is de inflatieontwikkeling de komende tijd bepalend. Tegelijkertijd blijft er onzekerheid over de inflatie, groei en het verdere rentepad van centrale bankiers, wat een hoge beweeglijkheid op de markten blijft voeden.

Om in de gaten te houden

Het grootste risico voor de huidige zwaardere weging van aandelen in de portefeuilles, is dat de onderliggende inflatie door beleggers onderschat wordt. Daardoor is het mogelijk dat centrale bankiers de rente nog verder moeten verhogen dan waar beleggers nu voor volgend jaar mee rekening houden. Dan zal de impact op de groei negatiever zijn en kunnen de koersverliezen op korte termijn wat verder oplopen voordat een duurzaam herstel op de markten optreedt.