Uitgangspunten factorbeleggen en Aziatische aandelen zijn sterk

4 oktober 2022 9:27

Beleggen in vijf factoren

Met factorbeleggen bouwen we een portefeuille die specifieke eigenschappen combineert waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat ze een extra rendement (een zogenaamde factorpremie) opleveren. Omdat in verschillende periodes verschillende factoren beter werken, beleggen we in de portefeuille continu in vijf factoren waarvan is aangetoond dat ze aanwezig zijn in diverse markten en periodes. Dat zijn:

koopjes (waardeaandelen)kleine bedrijven (small caps)laagrisico aandelen (low vol)kwaliteit (stabiele balansen en winsten)‘recente winnaars’ (momentumaandelen)

Met een samengestelde portefeuille bestaande uit deze factoren willen we op de lange termijn een hoger rendement realiseren dan de wereldindex.

Prestaties factoren wisselend

Aandelen met een laag risico presteren dit jaar het beste. Dat is geen verrassing in deze onrustige periode. Waardeaandelen (aandelen met een laag prijskaartje) doen het goed vanwege lagere gevoeligheid voor rente, maar ook vanwege het bovengemiddelde aandeel van de sterk presterende energiesector.

De kleine bedrijven hebben het met name lastig in een omgeving van economische neergang en stijgende rentes. Als de rentestijgingen en afnemende economische groei doorzetten, kan deze factor wat achterblijven in de komende periode.

Hoger dividend en lage waardering

Belegd blijven is belangrijk om de factorpremies te kunnen innen, want de factorpremies zijn niet gelijkmatig verdeeld door de tijd. Daarbij geldt dat factoraandelen momenteel gunstig zijn geprijsd. De koers-winstverhouding van een gelijkgewogen factorportefeuille is lager (13,1) dan die van de wereldindex (14,6) en het dividend is hoger. Dat komt met name door de zeer lage waardering van waarde (7x) en het hoge dividend van 5%. Daarmee biedt dit deel van de portefeuille een goed uitgangspunt voor een inhaalslag.

Focus op Azië

Het 1895 Macro Opportunities fonds vullen we in met beleggingen in Duitsland, Azië - ex Japan, Japan en kleine bedrijven in opkomende markten. Daarbij hebben we ook oog voor beleggingen met een defensief karakter zoals Global brands (bedrijven met marktmacht) en VS, met aandelen die eigenschappen hebben als hoge marges en stabiele omzetten. Die aandelen zijn in trek, vandaar dat ze relatief duur zijn.

We blijven relatief zwaar belegd in Azië ondanks de risico’s (vastgoedcrisis en streng covidbeleid) in de Chinese markt. In deze uitdagende beleggingsomgeving zien we dat met name de grote landen in Azië door de lage inflatie ruimte hebben om de economie te stimuleren. Ook is de lage waardering van aandelen een belangrijke reden om vast te houden aan onze posities. Daarnaast bieden landen in Azië, zoals India en Vietnam, een alternatief voor bedrijven die hun Chinese bedrijfs- en toeleveringsketenrisico willen spreiden en toch actief willen blijven in de regio. Via de actieve belegging in Azië-ex Japan wordt ook belegd in deze markten.

We blijven relatief minder sterk belegd in Europa vanwege de invloed van de energiecrisis en de specifieke kwetsbaarheid van de Duitse industrie.

Om in de gaten te houden

De problematiek op de Chinese vastgoedmarkt heeft tot dusver geleid tot nieuwe beleidsimpulsen vanuit de autoriteiten. Wel is er meer nodig. De nog relatief lage inflatie van 2,5% geeft de Chinese autoriteiten de ruimte om de economie meer te stimuleren dan ze nu doen. Een positieve draai in de economie in 2023 is daarom mogelijk als ze die impulsen doorzetten. De verwachting is dat de economie volgend jaar weer wat kan aantrekken.