Weinig kredietverliezen verwacht voor hoogrentende obligaties

3 oktober 2022 11:16

7% het nieuwe normaal

Bedrijfsbalansen zijn overwegend solide en de te verwachten kredietverliezen gering. Dat geldt zelfs voor highyield bedrijfsobligaties. Toch staan bedrijven die moeten herfinancieren zo meteen tegen een veel hogere rente aan te kijken. Rentes van 7% zijn het nieuwe normaal in highyield. Dat komt wel aan voor wie een jaar geleden nog tegen 2% kon financieren.

De herfinancieringsbehoefte is echter laag. Er worden weinig bedrijfsobligaties uitgegeven en dat zal volgend jaar niet anders zijn. Veel bedrijven hebben de afgelopen periode gebruikt om langlopende obligaties uit te geven en korte vervroegd af te lossen of in te kopen.

Highyield kwetsbaar bij recessie

Dat de kredietopslagen staan waar ze zijn, is dus niet merkwaardig. De opslag is ruim voldoende om de verwachte verliezen in een recessie te compenseren. De kredietopslagen staan echter allesbehalve op recessieniveaus. Mocht er een schok komen die de spreads doet toenemen, dan is met name de categorie highyield-obligaties kwetsbaar. Daarom hebben we een voorkeur voor het bedrijfsobligatiefonds met een investment grade status.

Bankobligaties zijn aantrekkelijk

Binnen de hoogrentende obligaties gaat onze voorkeur op dit moment uit naar de diep achtergestelde obligaties van banken. Niet alleen omdat de rente daar het hoogst is op bijna 8%. Maar ook omdat het lang niet slecht gaat met de banken, nu de voorzieningen uit de pandemie vrijvallen en de negatieve rente verdwijnt.

Voor de banken goed winstgevend worden, zal er nog veel moeten veranderen. Maar de kans dat ze omvallen of de rente op deze obligaties niet kunnen betalen, lijkt bij de huidige stand van de bankbuffers wel erg klein. Spreiding blijft wel van belang. Het gevaar dat ergens een bank in financiële moeilijkheden geraakt door mismanagement is niet te veronachtzamen. Zo vraagt de volledige naleving van de sancties tegen Rusland veel aandacht van de banken.

Om in de gaten te houden

De komst van een tweede ronde bij de presidentsverkiezingen in Brazilië is door beleggers met gejuich ontvangen. Ze hopen dat beide partijen meer naar een marktvriendelijke middenkoers gaan bewegen om zo boven de 50% te geraken. Bij een gedegen begrotingsbeleid is de kans groot dat de Braziliaanse centrale bank de rentetarieven niet verder hoeft te verhogen. Gunstig voor houders van Braziliaanse staatsobligaties. Als grote schuldenaar heeft Brazilië een relatief zware weging in indices voor Emerging Market Debt, zo ook in het 1895 Obligatie Opportunities fonds.