Demografische ontwikkelingen drijven de vraag naar robots op

2 oktober 2022 11:21

Via het 1895 Aandelen Opportunities Fonds beleggen we in vijf thema’s waarvan wij geloven dat die op langere termijn bepalend gaan zijn voor economie en maatschappij: robotisering, circulaire economie, duurzame energie, gezonde levensstijl en future of mobility. In deze visie duiken we dieper in het thema robotisering. Dat thema heeft het dit jaar moeilijk. Het staat zo’n 21% in de min en doet het daarmee slechter dan de wereldaandelenindex. Dit komt onder andere door de dominantie van groeiaandelen in het thema en de problemen in de toeleveringsketens. Toch houden wij geloof in de beleggingscasus op de lange termijn. We bespreken welke overtuigingen ons vertrouwen geven in dit beleggingsthema.

Krapte op de lange termijn

Sinds een paar jaar is er sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor andere ontwikkelde economieën. De krapte beperkt zich daarbij niet tot een sector. Overal, van industrie tot zorg en van horeca tot logistiek, zijn extra handjes welkom.

Een deel van deze krapte heeft te maken met de fase van de economische conjunctuur waar we in zitten. Ondanks de mindere vooruitzichten voor de wereldeconomie is de werkloosheid op veel plekken laag en draait de economie nog goed. Zodra de economische wind wat gaat draaien, is de verwachting dat de overspannen arbeidsmarkt wat ruimer zal worden.

Toch is het vrijwel zeker dat de krapte op de lange termijn weer toeneemt. Dat heeft alles te maken met mondiale demografische ontwikkelingen. Veel landen zijn aan het vergrijzen. De beroepsgeschikte bevolking nam de afgelopen 30 jaar in veel landen weliswaar toe, maar de komende tijd is bijna overal de tegenovergestelde beweging zichtbaar. Zelfs een land als China heeft over 30 jaar 20% minder arbeidskrachten dan nu.

Robots kunnen steeds meer

Robotisering is noodzakelijk om de aankomende gaten op de arbeidsmarkt op te vullen. Gelukkig kunnen robots tegenwoordig veel meer dan schroeven aandraaien op een assemblageband.

Aanstormende technologieën zoals 5G doen daarbij een duit in het zakje. Om complexe taken te kunnen vervullen, moeten robots beschikking hebben over veel rekenkracht. Met 5G kunnen robots contact leggen met supercomputers die in de cloud hun werk doen, in plaats van alleen hun eigen processoren te gebruiken. Dat maakt snellere en slimmere robots mogelijk. Ook zijn robots middels 5G op grotere afstand te bedienen. Dat maakt dat een chirurg via een robot op duizenden kilometers afstand nauwkeurige ingrepen kan verrichten.

Wij beleggen via het themafonds onder andere in bedrijven die zich richten op het ontwikkelen van dergelijke robots in de industrie, logistiek en de zorg. Zo zorgen wij voor blootstelling aan de genoemde trend van verdergaande robotisering.

Om in de gaten te houden

China nam vorig jaar evenveel fabrieksrobots in gebruik als de rest van de wereld bij elkaar. Momenteel zijn er circa 1 miljoen robots in gebruik in Chinese fabrieken. Dat aantal stijgt waarschijnlijk naar zo’n 4 miljoen in 2030. Momenteel importeert China vooral robots uit Japan. De vraag is welke landen en bedrijven de komende jaren kunnen profiteren van de toenemende vraag naar robots vanuit China.