Aegon wil perpetuals met korting inkopen

26 september 2022 16:01

Aegon doet een bod op uitstaande perpetuele obligaties. Hoewel het bod gierig oogt, biedt het wel een premie ten opzichte van reguliere achtergestelde obligaties die nu worden uitgegeven.

Aegon wil perpetuals met korting inkopen

Hoewel de obligaties maar een coupon hadden van slechts 0,85% en zelfs 0,1% boven de tienjaarsrente op Nederlandse Staatsleningen wil Aegon vijf diep achtergestelde perpetuele obligaties die merendeels nog uit de vorige eeuw stammen, gaan inkopen. Vorig jaar heeft ING soortgelijke obligaties afgelost, maar Aegon wil ze met een korting gaan terugkopen. Op die manier resteert voor Aegon een aantrekkelijke aflossingswinst, maar niet voor de belegger. Hoewel het bod wat gierig kan overkomen, is het voor beleggers toch de moeite waard om het aanbod te overwegen:

Het bod is hoger dan de koers in de periode kort voor het bod en meestal om en nabij het hoogste niveau van het afgelopen jaar.Het effectief rendement is vanaf het biedingsniveau ongeveer 1,2% marge boven de tienjaarsrente uitgaande dat de obligaties voorlopig niet worden afgelost, maar uiteindelijk wel. De risico-opslag voor gewoon achtergestelde obligaties van Aegon met een harde aflossingsdatum boven Staatsleningen is de laatste jaren meestal 1-1,5%. Voor obligaties zonder harde aflosverplichting die bovendien diep achtergesteld zijn, zou de rente-opslag hoger moeten zijn. Zodoende biedt het bod wel een premie.Aegon blijkt niet voornemens de obligaties tegen pari af te lossen. Dat heeft het tot dusverre steeds niet gedaan bij een reset van de coupons. Deze bieding geeft ook aan dat ze dat ook niet van plan zijn. Dat betekent dat speculatie op een snelle aflossing de komende jaren niet gauw weer in de koers zal komen, waar beleggers daar eerder wel op hoopten als een calldatum naderde en na de aflossing door ING.Het gemiste rendement bij het ingaan op het bod is beperkt. Zou Aegon de obligaties toch aflossen bij de eerstvolgende gelegenheid dan is het rendement 2,4% voor de in 2025 aflosbare perp, 2,25% voor de in 2028 aflosbare en 1,85% voor de in 2031 aflosbare.Bij verzekeraars zullen de obligaties niet meer meetellen bij de bepaling van het garantievermogen wanneer ze 30 jaar uitstaan. Zelfs dan kan de coupon echter nog zodanig laag zijn dat een verzekeraar besluit ze niet af te lossen. De obligaties blijven diep achtergesteld bij een faillissement.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.