Aandelenfondsen: 30% lagere carbonintensiteit dan de wereldindex

6 oktober 2022 10:05

Binnen de 1895-fondsen van Rabo Beheerd Beleggen streven we ernaar financieel rendement op een verantwoorde manier te behalen. We houden op verschillende manieren rekening met de negatieve effecten die beleggingen kunnen hebben op het milieu, de samenleving en het bestuur. Zo sluiten we bedrijven uit die de tien principes van het Global Compact Verdrag van de VN overtreden. Deze principes gaan onder meer over het respecteren van mensen- en arbeidsrechten, het voorkomen van kinderarbeid en het treffen van maatregelen om corruptie en omkoping tegen te gaan.

Lagere CO2-uitstoot

In het kern- en het factordeel van de aandelenportefeuilles hebben we een aanvullende ambitie. We streven ernaar dat de bedrijven in portefeuille een gemiddelde carbonintensiteit hebben die minimaal 30% lager is dan de benchmark, de wereldwijde beursindex. Hiervoor gebruiken we de carbonintensiteitsdata van MSCI, een wereldwijde dataprovider.

Uit de data blijkt dat het 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds en het 1895 Aandelen Multifactor Fonds voldoen aan die doelstelling. Beide fondsen zaten afgelopen kwartaal 30% onder de carbonintensiteit van de wereldwijde beursindex.

Grootste vervuilers uitsluiten

Dit wordt bereikt door de meest vervuilende bedrijven met een hoge carbonintensiteit uit te sluiten. Gehele sectoren uitsluiten, zoals de energiesector, doen we niet in de 1895-fondsen. Door te beleggen in aandelen in deze sector zijn we in staat gesprekken te voeren met deze bedrijven om hen te bewegen tot verduurzaming van hun activiteiten. Bovendien kunnen we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Om in de gaten te houden

Onderdeel van ons duurzame beleggingsbeleid is het uitsluiten van omstreden activiteiten, zoals het produceren van controversiële wapens (denk aan massavernietigingswapens en clustermunitie) en tabaksfabrikanten.