Dividendlekkage

Wanneer een belegger minder netto-dividend  ontvangt dan wat hij in een optimaal scenario zou kunnen ontvangen, spreekt men van dividendlekkage. Dit kan zich voordoen wanneer Nederlandse beleggers in aandelen beleggen via in het buitenland gevestigde beleggingsfondsen. Rabobank heeft fondsen in het assortiment die het verlies van dividend zoveel mogelijk weten te beperken.

Wat is dividendlekkage?

Voor beleggers in fondsen en trackers is het van belang om dividenden zo fiscaal vriendelijk mogelijk te ontvangen. Wanneer een belegger minder dividend ontvangt dan wat hij in een optimaal scenario zou kunnen ontvangen, spreekt men van dividendlekkage. 

Waardoor ontstaat dividendlekkage?

Dividendlekkage kan zich voordoen wanneer Nederlandse beleggers in aandelen beleggen via in het buitenland gevestigde beleggingsfondsen. Zij kunnen namelijk niet profiteren van aantrekkelijke belastingverdragen die Nederland heeft met verschillende landen. Deze fondsen kunnen daardoor dividenden minder efficiënt doorgeven dan de in Nederland gevestigde fondsen met de status van een fiscale beleggingsinstelling (FBI).

Wat is de impact op uw rendement?

De gemiddelde dividendbelasting op wereldwijde aandelen bedraagt circa 20%. De aandelen die deel uitmaken van de MSCI World Index keerden in de afgelopen vijftien jaar gemiddeld 2,5% dividend uit per jaar. Dit betekent dat beleggers bij benadering 20% van 2,5% ofwel 0,5% aan dividend mislopen. Dividendlekkage heeft hiermee een negatieve impact op het rendement van beleggers op lange termijn. Dezelfde belegger die 0,5% aan dividendlekkage weet te voorkomen, haalt over dezelfde beleggingshorizon een hogere eindwaarde.

Hoe voorkomt u dividendlekkage?

Er zijn fondsen die het verlies van dividend door fiscale regelgeving zoveel mogelijk weten te beperken. Met deze fondsen kan een wereldwijde aandelenbelegger al gauw de hiervoor beschreven 0,54% dividendbelasting per jaar uitsparen. Dat is een grote post in verhouding tot de totale kosten die fondsen in rekening brengen. In Nederland gevestigde fondsen kunnen onder bepaalde voorwaarden dividenden efficiënter doorgeven dan vergelijkbare buitenlandse fondsen. Voorbeelden van dergelijke fondsen geven wij weer in onderstaande tabel.

Fonds Isin
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa NL0011309315
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika NL0011309323
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific NL0011309331
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld NL0011309349
Northern Trust Europe ESG Fund NL0011400346
Northern Trust North America ESG Fund NL0011515440
Northern Trust Emerging Markets ESG Fund NL0011515424
Northern Trust World ESG Fund NL0011225305
Robeco NL0010366407
Robeco Global AC Multi-Factor Equities  NL0011354881
ASN Duurzaam Aandelenfonds NL0000441301
NN Duurzaam Aandelen Fonds NL0006311789
NN Global Opportunity Fund NL0009265404
Kempen Global High Dividend Fund NL0006089229
Kempen European High Dividend Fund NL0000293348
Kempen Orange Fund NL0000289627
Robeco Hollands Bezit NL0010510814
NN Emerging Europe Fund NL0000292225
Robeco Afrika Fonds NL0010510822
NN Global Real Estate Fund NL0006311847
Kempen European Property Fund NL0009296649
ASN Milieu en Water Fonds NL0000280501

Contact

Rabobank