Factorproducten

In het Rabobank-assortiment zijn meerdere factorproducten beschikbaar. De fondsen Allianz Best Styles en Robeco Global Multi Factor beleggen wereldwijd in meerdere factoren. De Allianz Best Styles-beleggingsaanpak bestaat sinds 1999. De basisgedachte achter deze strategie is dat stijlbeleggen op termijn extra rendement oplevert, oftewel een extra risicopremie boven op die van de brede markt. De Best Styles-methode probeert deze risicopremies op een gedisciplineerde en systematische wijze te innen. De Best Styles-strategie is ontwikkeld om zoveel mogelijk in alle marktomstandigheden de markt te outperformen, door te beleggen in een combinatie van stijlen en een actief beleid naar deze stijlen.

Allianz richt zich hierbij op de factoren waarde, kwaliteit, momentum en groei. Over het algemeen is er een relatief lage correlatie tussen de hoofdstijlen value en momentum. Wanneer de risicopremie voor de verschillende stijlen hoog is, is het makkelijker voor dit fonds om een outperformance te laten zien. Daarentegen zal het lastiger zijn om beter dan de benchmark te presteren wanneer de risicopremies relatief laag zijn. Het gewicht naar de factoren is dynamisch. Ieder kwartaal, of indien nodig eerder, vindt de herbalancering naar deze factoren plaats. Het fonds streeft naar een pure blootstelling aan factoren door andere ruis, zoals politieke en macro-economische factoren zoveel mogelijk in te perken.

De aandelenselectie vindt via een kwantitatief model plaats dat de optimale mix geeft. Hierbij heeft het fonds onder meer de volgende restricties ten opzichte van de MSCI ACWI index: +/- 1% voor aandelen, +/- 3% voor sectoren, +/- 3% voor regio’s. Klanten van de Rabobank beleggen in de goedkoopste share class van dit fonds.

Robeco Global AC Multi-Factor Equities belegt wereldwijd op een gedisciplineerde manier in de factoren: lage volatiliteit, waarde, kwaliteit en momentum. Het fonds belegt voor circa 30% in elk van de factoren waarde, lage volatiliteit en momentum. Het overige deel is belegd in de factor kwaliteit. De aandelenselectie vindt via een kwantitatief model plaats dat de optimale mix geeft. De herbalancering van de portefeuille is maandelijks. Het fonds kan meer dan gebruikelijk afwijken van de index, de MSCI ACWI Index. In het kader van risicomanagement heeft het fonds de volgende restricties ten opzichte van de MSCI ACWI Index: het gewicht in een aandeel is maximaal 2% en de over- of onderweging is +/- 10% voor sectoren of regio’s. Dit fonds heeft een FBI structuur waardoor het fiscaalvriendelijk is.

Naast deze twee multifactorfondsen zijn er ook vijf individuele ETFs die de MSCI Factor Indices repliceren. Deze indices zijn rules-based en erop gericht het rendement te weerspiegelen van een selectie van de aandelen in de MSCI World Index (de “parent-index”), die geselecteerd zijn op grond van een bepaalde factor, waaronder Size, Value, Momentum, Min Vol, en Quality.

Auteur: Rishma Moennasing

Contact

Rabobank