Fondsselectie

Vier aandachtspunten voor fondsselectie

Voor de selectie van actieve beleggingsfondsen heeft de Rabobank een uitgebreid proces. We  beoordelen een fonds op zowel kwalitatieve als kwantitatieve punten. Graag delen we vier aandachtspunten die wij onder meer van belang vinden bij de selectie van een fonds.

1 Ervaring en samenstelling beheerteam

Bij fondsen belegt u uiteindelijk in de kennis en vaardigheden van het beheerteam. Het is van belang om te weten hoeveel ervaring uw beheerder heeft met hetgeen waar hij of zij in belegt. Is het bijvoorbeeld een beheerder die al jaren in een bepaalde regio belegt? Of heeft hij net een nieuwe stap in zijn carrière gemaakt en mag hij nu een groter en  meer breed opgezet fonds gaan beheren? Wij geven de voorkeur aan beheerders die de markt door en door kennen en die zowel langdurig opgaande als neergaande markten hebben meegemaakt. Ook bekijken we de samenstelling van het beheerteam. Gemengde teams, die zowel uit mannen als vrouwen bestaan met verschillende opleidingen en nationaliteiten, kunnen tot creatieve invalshoeken leiden voor het vinden van kansen in de markt.

2 Concentratie portefeuille

Het aantal aandelen in portefeuille geeft aan hoeveel vertrouwen een beheerder heeft in zijn beleggingen. Portefeuilles die wereldwijd beleggen in relatief minder aandelen en met relatief grote gewichten in posities, stralen meer vertrouwen in de eigen beleggingscases uit. Bovendien wijkt de beheerder hierdoor meer af van de benchmark. En als belegger betaalt u een actieve fondsbeheerder om kansrijke aandelen te selecteren en niet om dichtbij de benchmark te blijven. Daar zijn veel goedkopere beleggingsoplossingen voor. Uit het oogpunt van risicospreiding is gewenst dat er niet in te weinig aandelen is belegd. Dit hangt ook af van het segment waar het fonds in belegt. Bij minder liquide markten zoals small caps of bepaalde themafondsen is een grote spreiding zeer gewenst.

3 Consistentie

Bekijk of een fonds belegt waarin het moet beleggen. Doet een fonds wat het  moet doen en is het beheerteam trouw aan zijn beleggingsaanpak? Belegt een value fonds ook in value aandelen, ook wanneer value-aandelen uit de gratie zijn? Of is de verleiding voor een beheerteam dan te groot om ook in populaire groei-aandelen te beleggen, omdat deze aandelen genieten van een positief momentum? Dit is een voorbeeld van stijlbreuk. Het risico hierbij is dat een beheerteam dan geen kwalitatief hoogwaardige analyses meer maakt van de bedrijven waar ze in beleggen, maar zich laten leiden door hypes in de markt. Dit zorgt voor niet doordachte en vaak ad hoc beslissingen en veel mutaties in portefeuille, die weer tot hogere kosten leiden. Fondsmanagers worden betaald gedegen hun huiswerk te doen en hun strategie zo zuiver mogelijk uit te voeren.

4 Specialisatie fondshuis

Bekijk niet alleen een fonds, maar bekijk ook het fondshuis. Een fondshuis dat allerlei soorten fondsen aanbiedt kan niet in alles even goed zijn. Dat weten we ook uit ervaring. Bekijk daarom wat de specialisatie is van een fondshuis. Dit zijn de fondsen waarin een fondshuis groots investeert in mensen en middelen, waardoor deze teams de ruimte krijgen om op bepaalde gebieden te floreren. Door deze focus neemt ook de expertise toe, wat weer tot betere beleggingsresultaten kan leiden. Blijf daarom de beheerteams van deze fondsen ook volgen. Een vertrek van belangrijke personen uit een beheerteam maakt het fonds en fondshuis kwetsbaar.

Auteur: Rishma Moennasing

Contact

Rabobank